Edgewares valberedning utsedd

| 2 november, 2017 | 0 kommentarer

to, nov 02, 2017 17:34 CET

Vid årsstämman som hölls den 12 april 2017 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämma ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti 2017, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren om inte valberedningen föreslår någon annan. 

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning till årsstämman 2018. 

Den 31 augusti 2017 var de tre största aktieägarna i Edgeware Amadeus Capital Partners (23,1%), Creandum (18,8 %) och Swedbank Robur fonder (8,7%). Valberedningen i Edgeware har nu konstituerats och består av
Kent Sander,
representerande Amadeus,
Daniel Blomquist
, Creandum och
Annika Andersson
representerande Swedbank Robur fonder samt styrelsens ordförande
Michael Ruffolo.
Till ordförande i valberedningen har utsetts
Daniel Blomquist
.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 50,6 procent av rösterna i bolaget. 

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag bör förslag lämnas in senast den 4 februari 2018. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida. Edgewares årsstämma 2018 kommer att äga rum i Stockholm den 4 maj. Aktieägarna i Edgeware AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till [email protected] 

För ytterligare information, kontakta; 

Richard Berg, Chefsjurist, [email protected], tel +46702853157 

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, [email protected], tel +46707638125 

Om Edgeware

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster i stor skala till låga kostnader. Edgewares teknologi skapar kontroll, information om användarbeteende samt fantastiska tittarupplevelser. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2016 en omsättning på 252 miljoner kronor. Edgeware har huvudkontor i Stockholm samt dotterbolag i USA och kontor i Hong Kong. Dessutom har Edgeware personal inom försäljning och tekniskt säljstöd på flera platser i Europa, Asien och Nord- och Latinamerika. För mer information besök
https://corporate.edgeware.tv/
.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *