Efterfrågan av Miris instrument fortsätter växa i USA

| 2 november, 2017 | 0 kommentarer

to, nov 02, 2017 16:12 CET

Intresset för Miris HMA instrument fortsätter att växa i USA. Med en ständig och ökande närvaro på den amerikanska forskningsmarknaden ökar intresset för användning av Miris Human Milk Analyzer inom forskning kontinuerligt. Miris har de senaste 12 månaderna sålt och placerat ut mer än ett tiotal instrument till ett värde av mellan 2 och 3 mkr.

Eftersom Miris har en pågående ansökan om marknadsgodkännande hos den amerikanska myndigheten Food Drug Administration (FDA), kan bolaget endast erbjuda instrumentet för forskningsändamål. Detta innebär att instrumentet inte får användas kliniskt inom vården. Vid utgången av oktober har enligt dessa premisser mer än tio analysinstrument sålts till amerikanska institutioner.

Under inväntan på att FDA ansökan godkänns bygger Miris sin närvaro i den amerikanska forskningsmarknaden parallellt med uppbyggnaden av kunskap om den kliniska marknaden inom bröstmjölksanalys i USA. Intresset för instrument för analys av bröstmjölk ökar kontinuerligt inom både forskning och klinik. Neonatologer och nutritionister inom neonatalvården och mjölkbanker börjar bli medvetna om behovet för individuell nutrition av för tidigt födda. Då det i nuläget inte finns några instrument tillgängliga för klinisk analys av bröstmjölk som redskap för individuell nutrition i USA, ökar behovet och intresset för forskningsstudier ständigt. Miris finns med som en partner i denna utveckling.

”Det är riktigt spännande att se det växande intresset för HMA instrumentet i USA. Miris är på väg att etablera sig som en seriös och kunnig marknadsledare inom analys av bröstmjölk för att möjliggöra individuell nutrition av för tidigt födda barn här. Även om försäljning begränsas till forskningsmarknaden under tiden som ansökan hos FDA pågår ger arbetet ett viktigt fundament i Miris långsiktiga satsning på den amerikanska marknaden” säger Camilla Myhre Sandberg, CEO.

Uppsala den 2 november, 2017

För ytterligare information kontakta:
 

Camilla Myhre Sandberg, VD
 

Miris Holding AB
 

Telefon: 018-14 69 07
 

E-post: [email protected]

Miris AB ä
r
ett globalt f
ör
etag som tillverkar och s
äl
jer utrustning och f
ör
brukningsartiklar f
or
analys av mj
öl
k. F
ör
etaget fokuserar med sina produkter p
å
̊
analys av brö
s
tmjö
lk
. F
ör

lj
ning sker i f
ör
sta hand till neonatalavdelningar, mj
o
̈
lkbanker och forskningsinstitutioner i hela v
är
den. Vå
r
mission
är
att bidra till
ök
ad neonatal h
äl
sa genom att g
ör
a individuell nutrition baserad p
å
̊
br
ös
tmjö
lk
tillg
än
gligt globalt. Miris Holding AB
är
noterat p
å
̊
Aktietorget.
 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *