El Salvador planerar att använda geotermisk energi som kraftkälla till bitcoin mining

| 7 september, 2021 | 0 kommentarer

El Salvador planerar att använda geotermisk energi som kraftkälla till bitcoin mining när landet blir det första i världen som inför den digitala valutan som ett offentligt betalningsmedel från och med i dag

Bitcoin blir den officiella valutan i Centralamerikas minsta land, tillsammans med amerikanska dollarn, som infördes 2001 och som fortfarande kommer att användas som referensvaluta.

Geotermisk energi har en framtid (och en nutid) inom mining av kryptovalutor

  • Mining av kryptovalutor som bitcoin kan låta komplicerat, men det är mycket enkel process. Det finns bara två komponenter att ta hänsyn till: energin och hårdvaran. I fråga om energi är geotermisk energi perfekt för att uppfylla kraven på konkurrenskraftiga baslastpriser, säger Lars Christian Beitnes, VD för Net Trading Group NTG AB (publ).

Tidigare i år passerade intäkterna för bitcoin mining 50 MUSD per dag, enligt blockchaindata och analysföretaget Glassnode. Det är en energikrävande verksamhet och aktörerna inom mining har kritiserats för den mängd energi de konsumerar: miningföretagen konsumerar årligen cirka 14,44 GW eller 128,77 terawattimmar, enligt Cambridge Universitys Centre for Alternative Finance.

De mest kraftfulla datorerna som används för bitcoin mining är dyra, förbrukar stora mängder elektricitet och måste vara igång 24/7 för att investeringen ska löna sig. Av det skälet måste eltillförseln vara stor och oavbruten. Eftersom det finns enorma stordriftsfördelar har det här området industrialiserats snabbt.

I sin mest grundläggande form förvandlar mining-utrustningen elektricitet till kryptovalutor

  • Ju mer kraftfull utrustning, desto mer valuta får du fram. Ju billigare el, desto mer lönsam blir verksamheten, tillägger Beitnes.

Vad innebär det för utvecklare av geotermisk energi som Rock Energy?

En framgångsrik mining-verksamhet måste säkerställa pålitlig eltillförsel till konkurrenskraftiga priser. I takt med att mining blir mer storskalig och industrialiserad kommer efterfrågan på baslast att öka. Företag som utvecklar och tillhandahåller grundförsörjning av elektricitet  kommer att ha en bra position för att dra nytta av det.

Det är här utvecklarna av geotermisk energi kommer in i bilden. Geotermisk energi är den enda förnybara energikällan som kan tillhandahålla en grundförsörjning av elektricitet året om utan att behöva förlita sig på elnätet eller kostsam energilagring. Denna konkurrensfördel syns tydligt på Island, där den geotermiska energin försörjer några av världens största mining-anläggningar.

När området började industrialiseras försökte vissa företag med en vertikal integration av energiproduktion genom vattenkraft, sol och vind. De här företagen har fått problem eftersom de underskattade den begränsade kapacitetsfaktorn hos dessa energiresurser (=<75 %). Av den anledningen kommer miningens framtid att bygga på en vertikal integration av geotermisk energiproduktion, enligt Beitnes.

  • Mining av kryptovalutor är inte begränsad till en geografisk plats. Samma sak gäller för de geotermiska lösningarna från Rock Energy, ett helägt dotterbolag till Net Trading Group NTG AB (publ). Både mining-anläggningar och Rock Energys geotermiska energilösningar kan utvecklas var som helst, inte bara på Island. Det till och med ökar den ekonomiska hållbarheten  för att utveckla framtida geotermiska anläggningar utanför distributionsnätet med användning av Rock Energys lösningar. Anläggningar som inte är anslutna till distributionsnätet kommer att göra det möjligt för Rock Energy att kommersialisera tiotals gigawatt av icke-utnyttjad geotermisk potential, säger Lars Christian Beitnes, VD för Net Trading Group NTG AB (publ).

Rock Energy Group (rock.energy) är ett helägt dotterbolag till Net Trading Group NTG AB (publ).

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Christian Beitnes, VD – NTG

Telefon: +46 8 1220 4146

E-post: [email protected]

Eller:  [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2021 kl 08.30

Net Trading Group NTG AB (publ) (handelssymbol: NTGR) är ett holistiskt nordiskt ESG-företag som äger unik teknikrelaterad till energiproduktion och energibesparing via Rock Energy respektive Lightcircle. Vår teknik gör det möjligt för oss att följa kraften genom hela kretsen – från våra kraftverk till våra smarta och unika eluttag. Genom att kombinera produktmixen av både Rock Energy och Lightcircle kan större utvecklare nu skaffa energi i områden där det inte finns något nätverk, vilket minskar bekymren kring oförutsägbara energikostnader och instabila eller överbelastade nät.

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg

www.ntginvestor.se

www.lightcircle.io  www.rock.energy

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *