Elon Group Holdings bolagsstämma har godkänt samgåendet mellan Elon Group och Electra Gruppen, övriga villkor kvarstår

| 20 januari, 2022 | 0 kommentarer

Som tidigare offentliggjorts, träffade Elon Group Holding AB (publ) (”Elon Group Holding”) den 7 december 2021 en överenskommelse med Electra Gruppen AB (publ) (”Electra”) innebärande att Elon Group AB (”Elon”) och Electra går samman genom att Elons moderbolag, Elon Group Holding, byter samtliga aktier i Elon mot aktier i Electra genom en apportemission (”Transaktionen”). Samgåendet mellan Elon och Electra är, enligt överenskommelsen, bland annat villkorat av godkännande av Elon Group Holdings och Electras respektive bolagsstämmor. Elon Group Holdings bolagsstämma hölls idag och beslutade att godkänna styrelsens beslut att gå samman med Electra på de villkor som angivits i beslutsförslaget.

Transaktionens genomförande är bland annat föremål för godkännande av berörda myndigheter, innebär en så kallad genomgripande förändring enligt Nasdaq Stockholms regelverk och beräknas genomföras under första halvåret 2022.

Kallelsen till Electras bolagsstämma kommer att offentliggöras separat.

Om Elon

Elon är ett ledande företag för den frivilliga fackhandeln inom hemprodukter med representation i Sverige, Norge, Danmark, Finland och på Island. I Sverige finns idag cirka 286 Elon-butiker. Elonbutikerna erbjuder framförallt vitvaror, belysning, kök och inomhusklimatprodukter med målsättning att göra kundens vardag enklare. Lokala, drivna entreprenörer med ett starkt varumärke och centrala funktioner som logistik, IT och marknadsföring gör Elon till en ledande spelare. Elons erbjudande riktar sig både till konsumenter och företag och för tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 var cirka 81 procent av försäljningen hänförlig till konsumenter och cirka 19 procent till företag. Per den 30 september 2021 har Elon 170 anställda inom den centrala organisationen.

Om Electra

Electra utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer inom framför allt hemelektronik samt driver handel mot e-handelsaktörer och fristående fackhandlare. Electra är också en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på Nasdaq Stockholm. Electras verksamhet är indelad i två segment och för tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 var cirka 68 procent av försäljningen hänförlig till Electra Retail och cirka 32 procent till Electra Logistik & IT. Per den 30 september 2021 har Electra 135 anställda inom den centrala organisationen.

För mer information vänligen kontakta

Stefan Lebrot, VD Elon Group AB
Telefon: 076-762 63 29
E-post: [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.