Empir Group fastställer avstämningsdag för utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ)

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer

8 juni 2022

Den 27 maj 2022 beslutade extra bolagsstämman i Empir Group AB (”Empir Group”) att dela ut 11 072 170 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ) till Empir Groups aktieägare. Styrelsen bemyndigades samtidigt att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Avstämningsdagen har fastställts till den 15 juni 2022.

11 072 170 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ) delas ut, varvid en aktie i Empir Group, oaktat aktieslag, berättigar till två aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ). Utöver att vara registrerad som aktieägare i Empir Group på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ). Xavi Solutionnode AB (publ):s aktier av serie B är noterade på NGM Nordic SME.

Sista dag för handel i Empir Groups aktier inklusive rätt att erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ) är den 13 juni 2022. Från och med den 14 juni 2022 kommer Empir Groups aktier att handlas utan rätt att erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ).

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 juni 2022 kl. 12.45 CEST. Denna information är sådan som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett självständigt dotterbolag  med närvaro i Stockholm och Göteborg. Empir Groups B aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.