Empir Group utser ny VD

| 13 september, 2022 | 0 kommentarer

Som tidigare har kommunicerats kommer Empir Group AB:s (”Empir Group”) verkställande direktör och koncernchef Lars Save att gå i pension den 30 september 2022. Styrelsen i Empir Group har idag, den 13 september 2022, beslutat att utse styrelseledamoten Marcus Pettersson till verkställande direktör från och med den 1 oktober 2022.

Nedan följer en kort presentation av Marcus Pettersson.

Född: 1971.

Utbildning: Ekonomiutbildning, Oslo Business School.

Övriga uppdrag/befattningar: Honorärkonsul, Sri Lanka i Göteborg samt Chef, Nordic Crisis Management AS.

Övriga styrelsebefattningar: Styrelseordförande i NRG Nordiska Resultatgruppen AB samt styrelseledamot i Omilon Holding AB och Glittertind AB.

Tidigare uppdrag/befattningar: Marcus har tidigare lång erfarenhet från uppdrag som styrelseledamot och chef inom sjöfarts-, rese-, hälsovårds- och transportindustrin.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument per den 30 juni 2022: 133 666 B-aktier via NRG Nordiska Resultatgruppen AB.

Jag är oerhört glad att Marcus tar över som VD för Empir Group AB. Marcus har alla de kvaliteter som behövs för att skapa värden på Empir Groups resa. Han har bevisad god förmåga att förhandla företagstransaktioner och är erkänt duktig på att strukturera och förädla redan befintlig verksamhet”, säger Fredrik Crafoord, styrelseordförande i Empir Group.

Det blir en mycket bra lösning för Empir Groups aktieägare att Marcus tar över som VD. Jag har arbetat nära Marcus i de olika initiativ som vi genomfört under året. Det blir en enkel överlämning och en bra kontinuitet i samband med min pensionering. Jag tackar härmed för mig”, säger Lars Save, avgående verkställande direktör och koncernchef för Empir Group.

Empir Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Crafoord, styrelseordförande

070 814 26 50,  [email protected]

Denna information är sådan som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-13 09:15 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som bedriver verksamhet inom IT. Empir Group B aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.