En miljard i utdelning till Lantmännens medlemmar

| 5 maj, 2022 | 0 kommentarer

Läs original

Trots kraftiga kostnadsökningar och ökad osäkerhet i de globala värdekedjorna, med tydlig påverkan på såväl lantbruk som livsmedelsproduktion, gjorde Lantmännen ytterligare ett rekordresultat under 2021. Tack vare detta resultat möjliggörs en rekordutdelning om 1 000 miljoner kronor som nu betalas ut till medlemmarna, svenska lantbrukare. Beslutet om utdelningen fattades av föreningsstämman idag.

Utdelningen till medlemmarna − som klubbades på Lantmännens föreningsstämma idag − är den högsta utdelningen i Lantmännens historia, totalt en miljard kronor.

– Vi har lagt ännu ett ovanligt år bakom oss, präglat av pandemi och en del skördeutmaningar. Tack vare Lantmännens fantastiska resultat har stämman kunnat besluta om utdelning av den högsta utdelningen någonsin till våra medlemmar. Det är extra glädjande att kunna göra den här utdelningen just i år när svenskt lantbruk drabbas hårt av kostnadsökningar på insatsvaror och höga energipriser, samtidigt som man även fortsatt står inför stora utmaningar. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare och medlemmar som bidragit till det fantastiska resultatet, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Lantmännens resultat för 2021, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 2 202 MSEK – en kraftig förbättring från 2020 års resultat på 2 041MSEK.

– Tittar man historiskt på våra resultat så har vi ökat vinsten varje år tio år i sträck, förutom torkåret 2018. Det har vi vår affärsportfölj att tacka för, dess bredd gör att de olika affärerna kan kompensera för fluktuationer i resultaten under svåra tider. Vi har visat att vi som koncern kan leverera resultat oavsett vad som händer i omvärlden, vilket är väldigt viktigt, inte minst för våra medlemmar – aktiva svenska lantbrukare, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

– I den osäkrare omvärld vi nu lever i är det än viktigare att vi fortsätter att investera i spannmålsvärdekedjan. Det är genom dessa investeringar och satsningar på forskning, utveckling och innovation som vi fortsätter att säkra en stor del av svensk livsmedelsförsörjning och att nå våra högt satta klimatmål. Vi har en solid strategi som vi ämnar fortsätta att exekvera och vi är väl positionerade inom alla våra affärer. Mot den grunden kan vi även fortsätta satsningarna på att utveckla Lantmännen till ett företag i världsklass – och svenskt lantbruk till ett av världens bästa, fortsätter Magnus Kagevik.

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
[email protected]

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 48 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.