Endast var tionde snusare oroar sig för snusets hälsoeffekter

| 11 augusti, 2020 | 0 kommentarer

Snus kan orsaka permanenta skador på såväl tandkött som munslemhinna och nikotinet kan dessutom påverka hjärtfrekvens och blodtryck. Trots detta uppger endast var tionde snusare att de oroar sig för snusets hälsoeffekter. Det visar en Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat.


Snusets hälsorisker är inte lika tydligt belagda i forskningen som risker kopplade till rökning. Däremot har flera studier visat att snus bland annat påverkar munnens slemhinnor negativt och kan ge permanenta skador på tandköttet. Nikotinet i snus är starkt beroendeframkallande och medför även omedelbara effekter på kroppen, så som att blodtryck och hjärtfrekvens ökar. Det är dock få snusare som bekymrar sig för hälsoeffekterna.

En Sifo-undersökning som Apotek Hjärtat har beställt visar att endast en tiondel av landets snusare oroar sig ganska eller mycket ofta över snusets hälsoeffekter. Var tredje snusare uppger samtidigt att de aldrig oroar sig, resultatet skiljer sig något mellan män och kvinnor. Bland män uppger 39 procent att de aldrig har oroat sig, motsvarande siffra bland kvinnor är 17 procent.

– Snus påverkar folkhälsan i Sverige och det är dags att vi får till stånd en attitydförändring. Vi behöver bli medvetna om snusets skadliga inverkan på både mun och hjärta, så att fler snusare kan göra aktiva och välgrundade val, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Undersökningen visar även att nästan var tionde rökare i Sverige har börjat använda, eller ökat användandet, av snus på grund av införandet av rökförbudet 2019.

Undersökningens resultat i korthet:
Var tionde (10 procent) snusare i landet uppger att de oroar sig ganska eller mycket ofta över snusets hälsoeffekter. Var tredje (34 procent) uppger att de aldrig har oroat sig.

Det är vanligare att män inte bryr sig om snusets negativa hälsoeffekter. Bland män uppger 39 procent att de aldrig har oroat sig, motsvarande siffra bland kvinnor är 17 procent.

Undersökningen visar även att nästan var tionde rökare (9 procent) i Sverige har börjat använda eller ökat användandet av snus på grund av införandet av rökförbudet 2019.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på 2 301 intervjuer bland svenska allmänheten och är riksrepresentativ. Datainsamlingen gjordes mellan 18-25 februari 2020.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,

apotekhjartat.se, icagruppen.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.