Enviro deltar vid Carnegies seminarium om cirkulär ekonomi och elektriska transporter

| 11 januari, 2022 | 0 kommentarer

När investmentbanken Carnegie idag inleder ett två dagar långt cleantech-seminarium på temat Cirkulär ekonomi och elektriska transporter är Enviro ett av bolagen som medverkar. Under sin presentation kommer styrelseordförande Alf Blomquist att berätta om de stora möjligheter som bolaget ser för den egenutvecklade återvinningsteknologin samt de steg som nu genomförs för att industrialisera och kommersialisera den patenterade teknologin.

Seminariet har titeln Circular economy & Electric transportation och ett drygt 20-tal nordiska bolag deltar under de två dagar som seminariet pågår. Bland medverkande bolag märks bland annat Volvo Car Corporation som var ett av de första bolagen att i större skala nyttja Enviros återvunna kimrök för att öka sin hållbarhet. Sedan 2016 har Volvo Car Corporation i sina bilar använt mer än 100 miljoner chassipluggar som framställts med hjälp av återvunnen kimrök från Enviros anläggning i Åsensbruk i Dalsland.

Sedan etableringen av den första anläggningen i Åsensbruk 2013 har intresset för återvinning och mer cirkulära metoder ökat mycket kraftigt till följd av den allt större uppmärksamheten kring hållbarhetsfrågor. Nyligen gick också däckbranschens två största tillverkare, franska Michelin och japanska Bridgestone, ut i ett gemensamt upprop med krav på till branschen att påskynda övergången till återvunnen kimrök.

– Att världens två största däcktillverkare, tillika stora konkurrenter, med en total marknadsandel av världsmarknaden på över 30 procent tar ett sådant initiativ sänder en oerhört viktig signal. De bjöd också in övriga delar av värdekedjan att delta i vad de kallade för en ’gemensam resa mot ökad cirkularitet’, säger Alf Blomqvist som vid dagens presentation kommer att lyfta betydelsen av de bådas initiativ.

I höstas blev Enviro först i världen med att erhålla en hållbarhetscertifiering i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC för sin återvunna kimrök. Enligt certifieringen ger en framställning av nya däck med hjälp av Enviros återvunna kimrök, i stället för jungfrulig kimrök, en minskning av koldioxidutsläppen med hela 93 procent. Bolaget har sedan tidigare kommunicerat ambitionen att fram till år 2030 totalt etablera återvinningsanläggningar med en sammanlagd årlig kapacitet på 900 000 ton. Etableringen av en med Michelin gemensamt ägd återvinningsanläggning i Chile pågår sedan tidigare och under hösten har bolaget också skickat in en ansökan om miljötillstånd för en kommande anläggning i Uddevalla. Michelin är sedan 2020 Enviros enskilt största ägare med en ägarandel om 20 procent.

– De senaste åren har det hänt oerhört mycket spännande i bolaget och flera avgörande steg mot ökad kommersialisering och industrialisering har tagits. Enviro var tidigt ute med att se möjligheterna med mer effektiv återvinningsteknologi och mer cirkulära metoder. Det är förstås mycket glädjande att världen äntligen börjar komma i kapp bolaget i det avseendet, säger Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, [email protected]             

Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, [email protected]
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, [email protected]  

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, [email protected], är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 03 Göteborg
[email protected]
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, +46 8 503 01 550[email protected], som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.