Enviros vd med i panel i samband med att Michelin och Bridgestone presenterade hur återvunnen kimrök kan öka däckindustrins hållbarhet

| 24 november, 2021 | 0 kommentarer

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) vd Thomas Sörensson deltog 22 november i vd-panelen när de globala däcktillverkarna Michelin Group och Bridgestone Corporation presenterade hur däckindustrin kan förbättra hållbarheten genom ökad användning av återvunnen kimrök. Framträdandet ägde rum vid en internationell konferens för däck- och gummiindustrin i Amsterdam, Smithers Recovered Carbon Black Conference.  

I de båda däcktillverkarnas gemensamma presentation lyfte Michelin och Bridgestone fram de miljömässiga fördelarna med ett ökat användande av återvunnen kimrök samtidigt som de angav hur detta skulle kunna bli en verklighet. Bolagen bjöd också in aktörer från olika delar av värdekedjan inom däck- och gummiindustrin, att delta i vad de kallade den ”gemensamma resan mot ökad cirkularitet”.

– Det är fantastiskt uppmuntrande att två konkurrenter, dessutom de två största däcktillverkarna i världen, går samman i ett gemensamt upprop till däckbranschen för att påskynda övergången till rCB, säger Enviros vd Thomas Sörensson.

Thomas Sörensson var en av fem deltagare i den panel som satts samman för att belysa frågan om hur däck- och gummiindustrin ska öka hållbarheten. Sörensson betonande hur Enviro, som en möjliggörare av ökad hållbarhet och mot bakgrund av den senaste IPCC-rapporten och COP-26, måste bidra till att öka hastigheten i omställningen. Sörensson redogjorde också för Enviros plan att genom etablering av nya anläggningar fram till 2030 öka den totala återvinningskapaciteten för uttjänta däck till 90 000 ton per anläggning och år.

”Tack vare vår teknologi har flera aktörer inom däck- och gummiindustrin redan idag ökat hållbarheten och i takt med att vi bygger ut vår industriella bas kommer vi att än mer kunna bidra till den omställning som alla i branschen strävar efter”, sa Thomas Sörensson bland annat.

Enviro blev i september 2021 först i världen med att få deras återvunna kimrök certifierad i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification.

Franska Michelin och japanska Bridgestone har tillsammans nära 30 procent av den globala däckmarknaden och har båda kommunicerat mycket ambitiösa mål när det gäller att minska sin miljömässiga påverkan. Michelin, som också är Enviros enskilt största ägare, har kommunicerat ambitionen att bli världsledande inom hållbarhet och att deras däck skall vara helt hållbara till år 2050. Bridgestone har kommunicerat målet att deras däck skall bestå av 100 procent återvunna material till år 2050 och att på sikt samtliga däck som de tillverkar skall återvinnas. Idag är det mindre än en procent av den kimrök som används vid däckproduktion som kommer från uttjänta och återvunna däck. Globalt kasseras årligen närmare en miljard uttjänta däck.  

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, [email protected]
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, [email protected]
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, [email protected] 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, [email protected], är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
[email protected]
www.envirosystems.se

 

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, +46 8 503 01 550[email protected], som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *