EQL Pharma AB offentliggör preliminärt mycket starkt utfall för tredje kvartalet samt rapporterar fortsatt starkt ökande orderingång

| 13 januari, 2022 | 0 kommentarer

EQL Pharma AB (”EQL” eller ”Bolaget”) publicerar i förväg en uppdatering avseende tredje kvartalet före den planerade kvartalsrapporten den 16 februari 2022 samt meddelar att orderingången under det pågående fjärde kvartalet är fortsatt starkt ökande.

Den preliminära sammanställningen för tredje kvartalet (perioden oktober – december 2021) utvisar att nettoomsättningen uppgick till cirka 117 MSEK (29,61 MSEK) samt att EBIT uppgick till cirka 18 MSEK (2,35 MSEK). Ökningen av omsättningen förklaras av en mycket stark efterfrågan på Bolagets självtester för Covid-19 som står för cirka 70 procent av nettoomsättningen under kvartalet. Största delen av självtesten har sålts under decembers sista veckor.

För det innevarande fjärde kvartalet ser vi en orderingång som är ännu kraftigare för våra självtester och bedömer därför att såväl omsättning som EBIT för fjärde kvartalet kommer att överstiga utfallet för årets tredje kvartal med mer än 50%.

Samtliga siffror i detta pressmeddelande är preliminära och ej reviderade.

Denna information är sådan som EQL Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-13 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: [email protected]
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande uppåt 20 nisch-generika (dvs generika med begränsad konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2021 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och på utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU och Asien.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.