Ericssons kapitalmarknadsdag 2017

| 8 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 08, 2017 14:30 CET

  • Uppdatering av företagsstrategi, framsteg i genomförandet av strategin och planeringsantaganden framåt
  • Långsiktigt mål för rörelsemarginal på mer än 12%, exklusive omstrukturering, efter 2020
  • Robusta planer på plats för koncernen med mål för försäljning om SEK 190 – 200 miljarder, 37 – 39% bruttomarginal och minst 10% rörelsemarginal, exklusive omstrukturering, till 2020

Ericsson (NASDAQ:ERIC) håller idag sin kapitalmarknadsdag. Koncernen ger en översikt av sin fokuserade affärsstrategi och en detaljerad bild av genomförandet inom alla affärs­segmenten.

Börje Ekholm, VD och koncernchef, säger: ”Vårt jobb och ansvar är att bygga upp Ericsson för att vara framgångsrikt på lång sikt. På kort sikt kommer vi att prioritera lönsamhet framför tillväxt. En sund lönsamhet är grunden för långsiktig framgång och ger oss frihet och resurser att investera långsiktigt.”

Företagets uppdrag är att frigöra det fulla värdet som kommunikation skapar för bolagets kunder. I arbetet med att vända företagets verksamhet har varje portföljområde ett tydligt fokus. Inom Networks ökar företaget FoU-investeringar för teknik- och kostnadsledarskap. Inom Digital Services fokuserar vi på att nå break-even genom att ställa om till mjukvaru­ledda lösningar och anpassa kostnadsbasen. Inom Managed Services pågår en genomgång av kontrakt och investeringar i automatisering har påbörjats. I tillägg kommer ett strukturerat tillvägagångssätt för teknik- och affärsinnovationer över tiden att leda till ny tillväxt inom Emerging Business.

I denna första fas av strategigenomförande ligger fokus på att förenkla och stabilisera verksamheten. En förenklad företagsstruktur och organisation har införts. Takten i kostnads­reduktionsaktiviteter har ökats och resultat från detta och genomgång av kontrakt är redan synliga. Parallellt är det bra tempo i den pågående portföljgenomlysningen. Bolaget tar även steg för att investera i framtida tillväxt när branschen övergår till 5G.

Börje Ekholm, VD och koncernchef, Ericsson säger: ”5G är inte bara ett ytterligare G. Även om vi inte planerar för betydande 5G-försäljning före 2020, är vi övertygade om att det kommer att skapa värde för våra kunder inom deras mobila bredbandsverksamhet, vilket gör det möjligt för dem att hantera mycket hög tillväxt i nättrafiken. Men ännu viktigare är att 5G har potential att skapa nya affärer och intäktsströmmar för tjänsteleverantörer baserat på användningsområden såsom tillämpningar inom industrin. Med kombinationen av produkter och kompetens som vi har inom Networks och Digital Services, är vi väl positionerade för att stödja våra kunder i övergången till 5G.”

Koncernens finansiella mål och lönsamhet

Målet för nettoomsättningen är SEK 190 – 200 miljarder 2020.

Den fokuserade affärsstrategin som presenterades i mars i år angav en ambition att förbättra avkastningen till aktieägarna, inklusive potentialen att nå mer än 12% uthållig nivå på rörelse­marginalen bortom 2018, exklusive omstruktureringskostnader.

Ericsson står fast vid denna ambition, men förutsättningarna har blivit mer utmanande och det kommer därför ta ytterligare tid än vad som initialt förutspåddes. Detta beror på en svagare än förväntad marknad för Radio Access Network-utrustning som kommer att ha en betydande påverkan under de närmaste åren, valutaeffekter med vår rapporteringsvaluta SEK som blir starkare mot USD samt en ännu mer utmanande situation inom Digital Services än den ursprungliga bedömningen indikerade.

Det finns dock kraftfulla planer som kommer ta oss till en bruttomarginal på 37 – 39% och en rörelsemarginal på minst 10% för koncernen år 2020, exklusive omstruktureringskostnader. Detta mål är inte avhängigt en betydande 5G-försäljning under denna tidsperiod.

Börje Ekholm fortsätter: ”Vi har planer på plats för alla segment som sammanlagt kommer ge en rörelsemarginal på mellan 10 och 12% år 2020, men eftersom det finns genomförande­risker med alla planer och vi börjar från en svagare utgångspunkt än vad vi ursprungligen planerade för, föredrar vi därför att vara försiktiga och har därför satt målet den nedre delen av intervallet. Bortom 2020 kommer vi att driva fortsatta förbättringar och utforska möjligheter från innovation och nya affärer för att nå vår ambition om minst 12% rörelsemarginal för koncernen.”

Finansiella mål 2020 och planeringsantaganden

(se under rubriken Ny finansiell rapporteringsstruktur för detaljer om ny segmentsrapportering)

1) Exklusive omstruktureringskostnader

2) Siffror exklusive omstruktureringskostnader och XO-poster

3) Inklusive Media Solutions och Broadcast Media Services

Notera: Samtliga finansiella mål baseras på en växelkurs USD/SEK på 8,20. Rörelse i USD mot SEK har en direkt påverkan på rapporterad försäljning och resultat. Om USD mot SEK försvagas med -10% får det cirka 5% negativ påverkan på försäljningen och 1 procentenhet på rörelsemarginalen.

Marknadsutveckling

I linje med externa analytikers uppskattningar av marknadsstorlek förväntar Ericsson att marknaden för Radio Access Network-utrustning som adresseras via segmentet Networks kommer att minska med -2% under 2018 och med -1% under 2019. År 2020 förväntas marknaden vara neutral utan ytterligare nedgång.

Planeringsantaganden för alla övriga nyckelsegment baseras på externa källor och visar en viss positiv tillväxt över alla segment under samma tidsperiod.

Kostnadsbesparingar

Som meddelats i kvartalsrapporten för andra kvartalet 2017 accelereras åtgärderna för att reducera kostnader för att uppnå en minskning på årsbasis om minst SEK 10 miljarder till mitten av 2018, fördelat mellan Allmänna kostnader och administration (30%) och Kostnader för sålda varor och tjänster (70%). I slutet av Q3 2017 hade SEK 2 miljarder uppnåtts i besparingar, varav SEK 1,8 miljarder i Kostnader för sålda varor och tjänster.

Omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till SEK 5–7 miljarder.

Ny finansiell rapporteringsstruktur

Ericsson kommer att introducera en ny finansiell rapporteringsstruktur från och med fjärde kvartalet 2017, baserat på den nya företagsstrukturen. Resultaten kommer att rapporteras i fyra segment: Networks, Digital Services, Managed Services samt Other. Varje segment innefattar den kombinerade försäljningen från produkter och tjänster, förutom segment Managed Services som endast består av tjänster.

IPR-intäkter kommer att fördelas 82% i Networks och 18% i Digital Services.

Segment Other kommer att bestå av Media Solutions, Broadcast Media Services och Emerging Business.

De omräknade siffrorna för 2016 och 2017 kommer att publiceras den 8 december 2017, före rapporten för fjärde kvartalet och helåret 2017.

Detaljer om kapitalmarknadsdagen

VD och koncernchef Börje Ekholm och CFO Carl Mellander kommer att presentera tillsammans med medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Bland representanterna finns Fredrik Jejdling, chef för affärsområdet Networks, Ulf Ewaldsson, chef för affärsområdet Digital Services, Peter Laurin, chef för affärsområdet Managed Services, samt CTO Erik Ekudden och Nishant Batra, chef för Network Infrastructure.

Ericssons kapitalmarknadsdag kan följas via Ericssons webbplats https://www.ericsson.com/en/investors/events-and-presentations/CMD2017 . Presentationsmaterial kan också laddas ner från webbplatsen sedan webcasten har startat.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från www.ericsson.com/press 

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

Peter Nyquist, Head of Investor Relations
Phone: +46 10 714 64 99
E-mail: [email protected]

Ericsson Investor Relations
Phone: +46 10 719 00 00
E-mail: [email protected]

Ericsson Corporate Communications
Phone: +46 10 719 69 92
E-mail: [email protected]

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222,6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork. Läs mer på www.ericsson.com.

Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 14:30 CET.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *