Ett brev får inte kosta mer än 13 kr men elpriset kan få att kosta 13 kr per kilowatt timme.

| 2 september, 2022 | 0 kommentarer

Kostnaden för att skicka ett brev i Sverige är reglerat i lag och priset får enligt Post och Telestyrelsen bara höjas med ett visst antal procent varje år. Till nästa år ca 6 procent. Det innebär att ett standardbrev på max 50 gram kan höjas från 13 kr till 13 kronor och 80 öre. Elpriset kan höjas hur mycket som helst…

Den svenska staten har uppgiften att se till att viktig infrastruktur fungerar i landet och att den har rimliga prisnivåer så att alla kan ta del av den och landets företag kan utvecklas, oavsett stort eller litet, oavsett landsbygd eller stad. Därför är portokostnaden reglerad i lag. Det skall vara lika lätt att skicka ett brev från Malmö till Jokkmokk, som från Kalmar till Växjö. Det skall kosta likvärdigt och inte för mycket. Brevkommunikation är en viktig del av vår infrastruktur och en rättighet för alla oavsett inkomst och ställning i samhället.

Rättvis tillgång till infrastruktur är viktigt för demokratin

Vägar, brev, internet, tåg, flyg är alla viktiga delar av den svenska infrastrukturen. Vägar är i stort sett gratis att använda, även om vi betalar för underhåll via skattsedeln. Internet är reglerat i hela Europa så att vi skall kunna ha tillgång till internet oavsett om vi är hemma eller reser i EU. Förutsättningarna som god infrastruktur ger ett samhälle är avgörande för hur samhället kan utvecklas. I samhällen där tillgång till infrastruktur beror på hur mycket man är beredd och kan betala skapas stora klyftor i samhället.

Skenande oreglerade energipriser på grund av politisk okunskap

Ett energipris som kan höjas hur mycket som helst leder till stora klasskillnader där enbart de välbeställda kommer att ha råd med de elpriser vi ser framför oss. Människors frihet begränsas, färre företag startas, många företag tvingas lägga ned till följd av bristande lönsamhet, människor blir av med jobben, en snabb nedåtgående spiral startar och den blir svår att hejda.

Vi behöver en myndighet som reglerar elpriser på samma sätt som Post och Telestyrelsen reglerar brevkostnader. Låt människor som kan planera och vara transparanta för medborgarna ta hand elinfrastrukturen istället för släppa de vinstdrivna elbolagen fria att utnyttja människors svaga ställning genom sitt elberoende. Fokusera inte på snabbt röstfiske, utan skapa långsiktig stabilitet och trygghet på elmarknaden i Sverige. Som portopriserna måste även elprisernas höjningar från ett år till ett annat vara reglerat i framtiden.

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

0706-72 18 21, [email protected]

www.ff.se

Mathias RebaneNäringspolitisk [email protected]

Företagarförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.