Ett starkt halvår och en spännande start

| 15 juli, 2021 | 0 kommentarer

Knowit ökar omsättning och resultat med en stabil marginal för halvåret, justerat för engångskostnader kopplade till förvärvet av Cybercom. Nettoomsättningen ökade med 14,0% till 2 045,1 (1 793,9) msek och justerat EBITA-resultat ökade med 19,9% till 201,6 (168,2) msek. Genom förvärvet av Cybercom, som fullföljdes den 1 juli, tar vi stora steg framåt på vår tillväxtresa. Samtidigt levererar alla tre affärsområden högre omsättning och förbättrat resultat, särskilt Knowit Insight, under kvartalet.

Verksamheten inom affärsområde Solutions har en fortsatt bra marknad. Vi ökade omsättningen med bibehållen vinst, men med en något lägre marginal, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vi har under kvartalet investerat i nya verksamheter i Norge och genomfört effektiviseringar i Göteborg.

Affärsområde Experience har efter förvärvet av Creuna stärkt sin position som Nordens ledande digitalbyrå. Vi fortsätter att öka omsättning och resultat jämfört med andra kvartalet 2020, och de lokala verksamheter där Experience och Creuna bildat gemensamma team går mycket bra.

Vårt erbjudande inom managementkonsulting i affärsområde Insight har fortsatt sin positiva trend. Under det andra kvartalet ökade såväl omsättning som marginal jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

I maj offentliggjordes förvärvet av Cybercom, en affär som slutfördes den första juli. Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan; från produktutveckling till helt nya kundgränssnitt och processer. Här kompletterar Cybercom Knowits erbjudande med mer tekniknära kompetenser och hållbarhetstjänster i framkant.

  • Att vi lyckats genomföra integrationen av Creuna, förvärvet av Cybercom och samtidigt leverera ett starkt resultat under andra kvartalet gör mig stolt. Nu börjar ett nytt kapitel i Knowits historia med att skapa ett kraftfullare Knowit tillsammans med våra kollegor från Cybercom. Vi har redan kommit en bra bit på väg med själva integrationsarbetet, med lovande resultat. Det är en spännande resa vi har påbörjat tillsammans, säger Per Wallentin

För detaljerad information om resultatet för halvåret hänvisas till delårsrapporten som bifogas detta pressmeddelande.

 

Knowit bjuder in till presentation av delårsrapporten januari-juni 2021 den 15 juli 2021 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska. Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/knowit-q2-2021

Telefonnummer till konferensen
Sverige och övriga EU-länder: +46850558369
Norge: +4723963938
UK: +443333009031
USA: +16319131422 PIN: 37031817#

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på: https://www.knowit.se/ir/rapporter–presentationer/

 

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 07.30 CET.
 

För mer information, kontakta:

Marie Björklund, CFO, 070-144 98 02, eller [email protected]

Per Wallentin, CEO koncernchef, 073 0746860, eller [email protected]

Christina Johansson, Kommunikationschef, 070-542 1734 eller [email protected]

Om Knowit

Vi är digitaliseringskonsulter och ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala affärsmodeller. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.
Knowit grundades 1990 och har efter förvärvet av Cybercom den 1 juli 2021 cirka 3 800 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Samgåendet med Cybercom har stärkt möjligheterna att ta sig an större och mer komplexa uppdrag inom framför allt industri-, tech- och telekomsektorn. I tillägg skapas en ännu starkare plattform där vi erbjuder digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar

Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *