Ett steg bakåt – sen full fart framåt

| 3 september, 2019 | 0 kommentarer

Styrelsen i ECOMBs helägda dotterbolag ECOMB Ocean Recycle AB har med anledning av utfallet i crowdfunding-kampanjen tillsammans med FundedByMe beslutat följande;

Styrelsen i ECOMBs helägda dotterbolag ECOMB Ocean Recycle AB har med anledning av utfallet i crowdfunding-kampanjen tillsammans med FundedByMe beslutat följande;

–          Demonstrationsprojektet kommer nu att fokusera på den mobila syresättningstekniken, där framdrift sker på konventionellt vis med i möjligaste mån förnyelsebara bränslen. Parallellt fortsätter planeringen av den                       elektrifierade båten där framdrift sker med vind och sol, en teknik som redan verifierats.

–          Båten i demonstrationsprojektet kommer att utgöras av en befintlig båt. Kostnadsbesparingar på storleksordningen 80-90% jämfört med tidigare budget, där en ny båt skulle tillverkas, kan i och med detta förväntas.

–          Tidplanen för färdigställande av båten, inklusive ny instrumentering och utrustning för den mobila syresättningen, kommer nu att tidigareläggas. Planerad sjösättning i mars 2020.

–          Crowdfunding-kampanjen har med anledning av detta förlängts. Min- och maxmålen har sänkts till 500.000 SEK resp 2.500.000 SEK, ingen förändring av bolagets värdering.

–          Ett LOI (Letter Of Intent) om ett syresättningsprojekt med Demobåten har tecknats med Burgsviken på södra Gotland. Flera andra positiva kundkontakter har tagits under sommaren.

–          Ett flertal större investerare har uttryckt sitt intresse om att vara med i projektet.

–          Samtliga Lead Investors kvarstår med sina åtaganden i den privata kampanjen (den initiala fasen av crowdfundingen), med totala intresseanmälningar på 315.000 kr.

Södertälje 3 september 2019

Styrelsen i ECOMB Ocean Recycle AB

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 – 550 125 50

E-post: [email protected]

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *