Eurocine Vaccines har lämnat in ansökan om klinisk prövning till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden

| 10 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 10, 2017 08:00 CET

Eurocine Vaccines har lämnat in ansökan till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden om att genomföra den nästföljande kliniska studien med Immunose™ FLU, bolagets nasala influensavaccin, under kommande influensasäsong 2017/2018.

Intentionen är att i denna studie utöka säkerhetsunderlaget, samla in ytterligare värdefull kunskap kring nasal vaccinering och studera effekterna hos en målgrupp med försvagat immunsystem, äldre vuxna.

– Jag är mycket nöjd med att vi på så kort tid har designat en uppföljande studie och sammanställt en omfattande studiedokumentation. Ambitionen är att bibehålla samma höga kvalitet på planering och genomförande som vi uppnådde i den tidigare studien, säger Anna-Karin Maltais, forskningschef på Eurocine Vaccines.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 10 november 2017.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

[email protected] 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre kommer att inkluderas, planeras redan under kommande influensasäsong, 2017/2018.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och
www.eurocine-vaccines.com
.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *