Eurocine Vaccines utökar sin produktportfölj med diagnostiskt test av klamydia genom utvidgat avtal med Spixia Biotechnology

| 25 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Eurocine Vaccines AB har beslutat att utvärdera ett diagnostiskt test av klamydiaantikroppar i blod som en breddning av sin portfölj och har utvidgat licensavtalet med Spixia Biotechnology AB till att även omfatta diagnostiska tester av klamydia.

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom som ofta leder till ofrivillig infertilitet hos kvinnor (läs mer). Förebyggande vacciner mot klamydia saknas på marknaden idag och Eurocine Vaccines utvecklar en vaccinkandidat baserad på ett patenterat protein (läs mer). Samtidigt finns ett behov av bättre diagnostiska tester i både Europa och USA, för att se om patienter har eller har genomgått sjukdomen och bär på antikroppar (Woodhall et al., Lancet Infect Dis 2018). Enligt vår marknadsanalys kan ett sådant förbättrat test användas brett för studier med inriktning på folkhälsa, till exempel vilken andel av befolkningen som har haft klamydia (s.k. seroepidemiologiska studier), och för att förstå om tidigare klamydiainfektion kan vara orsaken till infertilitet. Därför har Eurocine Vaccines utvidgat licensavtalet med Spixia Biotechnology till att även omfatta ett diagnostiskt test av klamydia för att kunna utvärdera det som en breddning av sin portfölj.

Genom det pågående arbetet att utveckla tillverkningsprocessen för det aktiva proteinet i klamydiavaccinkandidaten, som primärt ska användas i fortsatta prekliniska och kliniska studier i den pågående vaccinutvecklingen, har bolaget möjlighet till ytterligare en tillämpning. Samma protein kan användas för både det förbyggande vaccinet och ett diagnostiskt test av antikroppar mot klamydia. Detta ger betydande synergier i form av dokumentation, processutveckling och proteintillverkning och skapar möjligheten för fler produkter baserade på samma forskning och utveckling.

 

I nästa steg kommer inledande försök att genomföras med syfte att utvärdera ett diagnostiskt test baserat på det aktiva proteinet och hur en framtida diagnostisk produkt bäst kan utformas. Dessa försök beräknas vara klara under andra kvartalet 2022.

– Det är helt i linje med vår strategi att aktivt söka efter ytterligare möjligheter för att på ett innovativt sätt skapa mervärden baserat på våra investeringar. Även om marknadspotentialen är mindre för ett diagnostiskt verktyg än för ett vaccin, handlar det om hur vi på bästa sätt kan bidra till modern hälso- och sjukvård baserat på vår forskning och utveckling, kommenterar Dr Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

[email protected] 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Bolaget har en egen teknologiplattform, Endocine™, som har testats i fyra omfattande kliniska studier med över 400 deltagare.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *