Expertlista med havsforskare inför Världshavsdagen 8 juni

| 7 juni, 2021 | 0 kommentarer

I morgon den 8 juni är det Världshavsdagen, en temadag som FN har instiftat för att uppmärksamma havens betydelse. Dagen till ära publicerar Göteborgs universitet en expertlista med forskare som kan svara på frågor om havet.

Göteborgs universitet sammanställer regelbundet expertlistor inom aktuella områden som en tjänst till journalister. Tanken med den nya havslistan är dels att hjälpa journalister hitta forskare som kan kommenterar och analysera havsfrågor, dels att ge uppslag till reportage och nyhetsartiklar.

Det finns en stor bredd av forskare med på listan. De kan bland annat uttala sig om ämnen som klimatförändringar, främmande arter, plast i havet, algodling, hållbar sjöfart och marin pedagogik.

Du hittar expertlistan på Göteborgs universitets webb:

Livet i havet

Biologisk mångfald och evolutionära processer
Kerstin Johannesson är föreståndare för Centrum för marin evolutionsbiologi och har lång erfarenhet av att arbeta med evolutionär anpassning hos marina arter. Hon kan svara på frågor om hur biologisk mångfald förändras och utvecklas genom evolutionära processer som exempelvis lokal anpassning. 
Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi, telefon: 076–622 9611, e-post: [email protected]

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Lars Gamfeldt kan svara på frågor om hur mänskliga aktiviteter påverkar organismer i havet, och om konsekvenserna för hur havet fungerar och de ekoystemtjänster som havet levererar. 
Lars Gamfeldt, universitetslektor i marin ekologi, telefon: 070–339 3921, e-post: [email protected], twitter @Gamfeldt

Biologisk mångfald
Allison Perrigo kan svara på vad som händer i naturen och havet när arter går förlorade till följd av exempelvis miljöförstöring eller klimatförändringar.
Allison Perrigoverksamhetsledare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier, GGBC, telefon: 031-786 2529, e-post: [email protected], twitter: @DrSlimeMold

Djurs fysiologi och anpassningar till olika miljöer
Kristina Snuttan Sundell är zoofysiolog, vilket innebär att hon arbetar med hur djuren fungerar inuti. Hon kan svara på frågor om hur djurens organ och systems fungerar var för sig och tillsammans, samt hur de kan anpassas till olika och föränderliga miljöer.
Kristina Snuttan Sundell, professor i zoofysiologi och föreståndare för Nationellt kompetenscentrum för marint vattenbruk SWEMARC, telefon: 070–200 4108, e-post: [email protected]

Fiskars reproduktion
Lotta Kvarnemo kan svara på frågor om hur marina fiskar fortplantar sig, särskilt frågor om fiskars yngelvård, och hur deras fortplantning har anpassats till salthalt.
Lotta Kvarnemo, professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Telefon: 070–486 3832, e-post: [email protected]

Fiske och fiskgenetik
Carl André kan svara på frågor om uppdelning och lokala anpassningar hos olika bestånd av marina fiskar och skaldjur. 
Carl André, professor i marin ekologi, 076–622 6693, e-post: [email protected]

Fiskars tillväxt och aptit
Elisabeth Jönsson Bergmans forskning handlar om hur fiskars tillväxt och aptit regleras av hormoner och hur dessa påverkas av olika faktorer i miljön, exempelvis av vad fisken äter. Elisabeth kan svara på frågor om hur fiskar påverkas av förändringar i miljön, som exempelvis ökade vattentemperaturer på grund av klimatförändringarna.
Elisabeth Jönsson Bergman, docent i zoofysiologi, telefon: 076–618 3684, e-post: [email protected]

Havsöring
Johan Höjesjö svarar på frågor om havsöringens ekologi och dess rörelsemönster, både i havet och under lekvandringen till och från vattendragen. 
Johan Höjesjö, professor i ekologisk zoologi, telefon 031–786 3636, e-post: [email protected] 

Havsförsurning
Sam Dupont kan svara på frågor om hur marina organismer påverkas när koldioxidhalten i havet ökar och hur arter kan anpassa sig till havsförsurning. Engelsktalande.
Sam Dupont, universitetslektor i marinekofysiologi, telefon: 031–786 9531, e-post: [email protected]

Kommunikation med kemiska signaler
Henrik Pavia och Gunilla Toth kan svara på frågor om makroalger (tång) och om hur alger och djur kommunicerar med hjälp av kemiska signaler. 
Henrik Pavia, professor i marin ekologi, telefon: 076–622 9685, e-post: [email protected]  
Gunilla Toth, universitetslektor i marin kemisk ekologi, telefon 076–622 9614,  e-post: [email protected]

Krabbor och andra kräftdjur
Matz Berggrens forskning är inriktad mot marin biodiversitet bland högre kräftdjur som räkor, krabbor och trollhummer. Han kan även svara på frågor om utbredning och biologi hos invasiva främmande kräftdjur, exempelvis kinesisk ullhandskrabba, småprickig penselkrabba och blåskrabba. 
Matz Berggren, forskare i marin biodiversitet, telefon: 073–263 7489, e-post: [email protected]

Maneter, giftiga algblomningar och plankton
Erik Selanders forskning handlar när och varför plankton producerar gift, hur blomningar uppkommer och hur det öppna havets födoväv fungerar. Han kan svara på frågor om maneter, giftiga algblomningar och plankton.
Erik Selander, forskare i kemisk ekologi, telefon: 076–618 2627, e-post: [email protected]

Ostron
Pierre De Wit kan svara på frågor om beståndsuppdelning och lokala anpassningar hos svenska ostron, både Stillahavsostron och Europeiska platta ostron. 
Pierre De Wit, forskare i marin evolution, 076–622 9550, e-post: [email protected]  

Plankton
Peter Tiselius kan svara på frågor om plankton på västkusten och särskilt insatt i födovävens struktur.
Peter Tiselius, professor i djurplankonekologi, telefon: 076–622 9539, e-post: [email protected]

Sjögurkor och alger
Ellen Schagerström kan svara på frågor om sjögurkor, allt ifrån deras roll i havets ekosystem till odling och uppfödning. Hon svarar även på frågor om alger och tång, både i Östersjön och på västkusten. Driver också Tångbloggen.
Ellen Schagerström, forskare i marin ekologi, telefon: 031–786 9527, e-post: [email protected]

Svartmunnad smörbult och andra invasiva arter
Leon Green kan svara på frågor om invasiva främmande arter i svenska hav, särskilt den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult och hur arten sprider sig i svenska vatten. 
Leon Green, forskare i marin ekologi och evolution, telefon: 070–476 1480, e-post: [email protected]

Svenska korallrev
Ann Larsson kan svara på frågor om svenska kallvattenkoraller och om biohydrodynamik (hur vattenrörelser påverkar organismer och det ekologiska samspelet i havet, till exempel larvsettling/bottenfällning, födotillgång och doftsignaler).
Ann Larsson, universitetslektor i biohydrodynamik, telefon: 031–786 9613, e-post: [email protected]  

Ålgräs
Per-Olav Moksnes forskning handlar om interaktioner mellan djur och växter i grunda kustekosystem. Han arbetar i forskargruppen Zorro och kan svara på frågor om restaurering och skydd av ålgräsängar.
Per-Olav Moksnes, forskare i marin ekologi, telefon: 073–257 6224, e-post: [email protected]

Ansvar för havet

Fiskeriförvaltning
Milena Arias Schreiber forskar om förvaltning av kustresurser och om social hållbarhet av ekosystembaserat fiske. Milena kan svar på frågor om sociala och kulturella värden i relation till fiskeriförvaltning och yrkesfiske.
Milena Arias Schreiber, forskare i samhällsvetenskapliga miljöstudier, telefon: +49 15–237 77 42 11, e-post: [email protected]

Fysisk planering och förvaltning av kustzonen
Andreas Skriver Hansen kan svara på frågor som rör fysisk planering och förvaltning av kustzonen.
Andreas Skriver Hansen, forskare i kulturgeografi, telefon: 031–786 1391, e-post: [email protected]

Havsförvaltning och miljöekonomi
Håkan Eggerts forskning fokuserar på miljö-, beteende- och resursekonomi, ofta relaterat till fiske, marina frågor, handel och värdering.
Håkan Eggert, docent i nationalekonomi, telefon: 031–786 4175, e-post: [email protected]

Miljöekonomi
Thomas Sterners forskning täcker det mesta inom hållbar utveckling, klimat, cirkulär ekonomi och resursekonomi – särskilt fiske. Utformningen av styrmedel kan gälla allt från planetära gränser, till fiske, kväveoxider, kemikalier eller andra tillämpningar.
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, telefon: 031–786 1377, e-post: [email protected]

Miljökonflikter och valfångst
Benedict Singleton är expert på miljökonflikter och institutioner som hanterar fiskbestånd. Benedict har också forskat om politisk ekologi, miljökommunikation och specifikt på färöisk valfångst (grindadráp). Engelsktalande. 
Benedict Singleton, postdoktor i samhällsvetenskapliga miljöstudier, telefon: 073–618 1689, e-post: [email protected]

Samhällsvetenskapliga perspektiv på fiske och havsstyrning
Sebastian Linke studerar samspelet mellan vetenskap, politik och samhälle med fokus på fiske och havsstyrning på olika nivåer (globalt, EU, Sverige, lokala samhällen).
Sebastian Linke, docent i samhällsvetenskapliga miljöstudier, telefon: 073–573 6703, e-post: [email protected]

Vatten- och havsjuridik
Lena Gipperth är miljöjurist och engagerad i flera mångvetenskapliga projekt om skydd för vatten och havsmiljö. Hon kan svara på frågor om strandskydd och miljörätt. Hon är föreståndare för Centrum för hav och samhälle som samlar havsrelaterad verksamhet vid Göteborgs universitet.
Lena Gipperth, professor i miljörätt, telefon: 076–858 1227, e-post: [email protected]

Tekniken och havet

Industriell påverkan på haven
Thomas Dahlgren är expert på marin biodiversitet och studerar för närvarande effekterna av industriell påverkan på den marina miljön, till exempel: gruvbrytning i djuphaven, vindkraftverksparker, olje- och gasexploatering, och vattenbruk.
Thomas Dahlgren, universitetslektor marin biodiversitet, telefon: 070–3662042, e-post: [email protected], twitter: @mucofloris

Insamling av data från havet
Torsten Linders koordinerar projekt där universitet samverkar med teknikföretag. Han kan svara på frågor om utveckling av nya metoder för att samla, sprida och analysera data från havet. Nya metoder kan vara vattengående drönare, undervattensrobotar och smarta sensorer, men även nya sätt att använda artificiell intelligens och medborgarforskning. 
Torsten Linders, projektsamordnare för Swedish Centre for Ocean Observing Technology (SCOOT), telefon: 076–618 2873, e-post: [email protected]

Marin bioteknik och påväxt av havstulpaner
Anders Blomberg kan svara på frågor som rör marin bioteknik och hans forskning är framför allt inriktad mot studier av påväxt av havstulpan på båtar och konstruktioner i havet. Han arbetar också med marin genomik och har publicerat DNA sekvensering av genom från svenska marina arter. 
Anders Blomberg, professor i funktionsgenomik, institutionen för kemi och molekylärbiologi, telefon: 073–360 4624, e-post:[email protected]

Människan och havet

Antibiotika och läkemedel i vattenmiljö
Joakim Larsson är internationellt framstående forskare med särskild expertis kring läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier i vattenmiljön. Han är ledare för ett internationellt forskningsprojekt kring hur antibakteriella ämnen förorenar vattendrag och hav och riskerar bidra till antibiotikaresistens. Han är också föreståndare för CARe, Centrum för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet.
Joakim Larsson, professor, institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, telefon: 070–962 10 68, e-post: [email protected]

Bevarande av historiska skeppsvrak
Charlotte Björdal arbetar med bevarande och skydd av historiska skeppsvrak i havet och på land. Hon kan svara på frågor om konservering av arkeologiskt träfynd, samt hur svampar och bakterier i naturen bryter ner vårt gemensamma kulturarv av trä.
Charlotte Björdal, professor i kulturvård, telefon 076–618 4717, e-post: [email protected]

Det maritima kulturarvet
Bosse Lagerqvist är kulturvårdare med bebyggelseantikvarisk inriktning. Han kan svara på frågor om det maritima kulturarvet i form av varv, hamnar, kustsamhällen, båtar och fartyg ur ett kulturvårdande perspektiv.
Bosse Lagerqvist, universitetslektor i kulturvård, telefon: 073–346 7085, e-post: [email protected]

Förhistoriska båtar och sjöfart
Johan Ling kan svara på frågor om förhistoriska båtar och sjöfart. Han har studerat detta ämne under många år, speciellt med fokus på bronsåldern, men även andra förhistoriska tidsepoker.
Johan Ling, professor i arkeologi, telefon: 070-249 4574, e-post: [email protected]

Havets betydelse för människans försörjning
Per Hallén forskar kring hur människan nyttjat havet för sin utkomst via sjöfart, handel och fiske i ett långtidsperspektiv. Inom forskningsfältet ryms även undersökningar av havsisens betydelse för handeln under 1800-talet samt utvecklingen av friluftsliv och rekreation i skärgården.
Per Hallén, universitetslektor i ekonomisk historia, telefon: 031–786 4747, e-post: [email protected]

Hälsoeffekter av luftföroreningar från sjöfart
Leo Stockfelt forskar på hälsoeffekter av olika miljöfaktorer, inklusive av utsläpp från sjöfart. Han kan svara på frågor om hälsoeffekter av luftföroreningar.
Leo Stockfelt, docent i arbets- och miljömedicin, 072–202 07 82, [email protected]

Kemiska föroreningar och cocktaileffekter
Thomas Backhaus kan svara på frågor om kemiska föroreningar i havet. Han är särskilt specialiserad på cocktaileffekter, det vill säga vad som händer när flera olika kemikalier kombineras. Engelsktalande. 
Thomas Backhaus, professor i ekotoxikologi och föreståndare för Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning, FRAM, telefon: 031–786 27 34, e-post: [email protected], twitter: @ThoBaSwe

Marin arkeologi
Staffan von Arbin har arbetat med marinarkeologisk kulturmiljövård, forskning och uppdragsverksamhet sedan tidigt 2000-tal. Hans pågående forskning behandlar sjöfart och maritim transportgeografi i Nordeuropa under perioden 1150–1550. Han kan svara på frågor om maritima fornlämningar och kulturlandskap, båtar och skepp, sjöfart, undervattensarkeologi, bevarandet av fornlämningar under vatten och vetenskapliga dykmetoder.
Staffan von Arbin, doktorand i arkeologi, telefon: 076–319 6663, e-post: [email protected]

Marin pedagogik
Géraldine Fauville har en bakgrund inom marinbiologi och är forskare inom utbildning, kommunikation och lärande. Hon kan svara på frågor som rör marin pedagogik, havsmedvetenhet (Ocean literacy) och användning av digital teknik för marin utbildning.
Géraldine Fauville, universitetslektor i pedagogik, telefon: 070–710 4602, e-post: [email protected]

Maritim pedagogik och sjöfart
Charlott Sellbergs forskning rör framförallt sjöfartsutbildningens digitalisering, med fokus på simulatorträning inom bland annat navigering samt säkerhetsträning för ombordpersonal.
Charlott Sellberg, universitetslektor i tillämpad informationsteknoligi, telefon: 076–618 6557, e-post: [email protected]

Miljögifter i havet
Ingela Dahllöf kan svara på frågor om effekter och spridning av miljögifter i havet, exempelvis vid skeppsvrak.
Ingela Dahllöf, professor i miljövetenskap, telefon: 031–786 9333, e-post: [email protected]

Miljögifter och miljöövervakning
Joachim Sturve är ekotoxikolog och kan svara på frågor om hur olika kemikalier och nanopartiklar påverkar fiskar och andra organismer i havet. Han är även involverade i nationell och internationell miljöövervakning tillsammans med Naturvårdsverket samt ICES och HELCOM.
Joachim Sturve, professor i ekotoxikologi, 076–618 3688, e-post: [email protected]

Miljöpolitik och miljörättvisa
Sverker Jagers är statsvetare och forskar brett inom området miljö- och klimatpolitik. Han kan svara frågor som handlar om miljöopinion, det vill säga vad medborgarna tycker om olika miljöfrågor, exempelvis gällande havsmiljö, och individers acceptans för miljöstyrmedel.
Sverker Jagers, professor i statsvetenskap, telefon: 031-786 12 30, e-post: [email protected]

Plast i havet
I våra hav finns mängder av plastpartiklar som inte hör hemma där. Hur påverkar mikroplaster fiskar, havet och ekosystemet?
Bethanie Carney Almroth, universitetslektor i ekotoxikologi, telefon: 073−226 1569, e-post: [email protected]
Martin Hasselöv, professor i marin nanokemi, telefon: 031–786 9050. e-post: [email protected]

Sjömäns hälsa
Helena Eriksson och Karl Forsell forskar om faktorer i arbetsmiljön vid arbete ombord som kan påverka hälsan för sjömän inom handelssjöfarten. Exempel kan vara risker för insjuknande i astma eller cancer, eller orsaker kopplade till annan sjukdom eller dödsfall inom svensk sjöfart.
Helena Eriksson, forskare i arbets- och miljömedicin, telefon: 072–201 1728, e-post: [email protected]
Karl Forsell, forskare i arbets- och miljömedicin, telefon 090-785 2756, e-post: [email protected]

Turism och friluftsliv vid kusten
Andreas Skriver Hansen kan svara på frågor om betydelsen av friluftsliv och turism för kustsamhället och kustmiljön.
Andreas Skriver Hansen, forskare i kulturgeografi, telefon: 031–786 1391, e-post: [email protected]

Turismutveckling
Erik Lundberg har kunskap om hur turismutvecklingen påverkar våra kustsamhällen. Han kan svara på frågor om den här utvecklingen och hur pandemin väntas påverka den.
Erik Lundberg, universitetslektor i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för turism, telefon 031–786 6188, e-post: [email protected]  

Klimatet och havet

Antarktis smältande glaciärer
Anna Wåhlin har varit på många forskningsexpeditioner i Antarktis och kan svara på frågor om oceanografi, oceancirkulation, polarforskning, Antarktis, Södra Ishavet, vattenståndshöjning, smältande glaciärer, tunga bottenströmmar, topografisk styrning.
Anna Wåhlin, professor i oceanografi, telefon: 031–786 2866, e-post: [email protected], twitter: @a_wahlin

Havsförsurning
Sam Dupont kan svara på frågor om hur marina organismer påverkas när pH-halten i haven sjunker och hur arter kan anpassa sig till havsförsurning. 
Sam Dupont, universitetslektor i marinekofysiologi, telefon: 031–786 9531, e-post: [email protected]

Havsströmmar, havsis och havsnivå
Céline Heuzé har varit på många expeditioner till Arktis och Antarktis men arbetar också med satellit fjärranalys och klimatmodellering. Hon kan svara på frågor omkring hur nuvarande klimatförändringar påverkar och påverkas av globala djupa havsströmmarna, smältande havsisen och glaciärer, samt havsnivåhöjning.

Céline Heuzé, docent i klimatologi, telefon: 031–786 2204, e-post: [email protected], twitter: @ClnHz.

Glaciala landskap i förändring
Fotografen Tyrone Martinssons forskning handlar om vårt förhållande till naturen och de nordliga områdenas glaciala landskap i förändring. Han kan svara på frågor om utmaningar att skapa berättelser om ett smältande Arktis.
Tyrone Martinsson, professor i fotografi, HDK-Valand, telefon: 073–687 47 84, e-post: [email protected]

Klimataktiva gaser i polarområden
Katarina Abrahamssons forskning rör ozonnedbrytande ämnen som bildas av organismer i havet med fokus på polarområden och havsisens betydelse. Katarina kan svara på frågor som rör klimataktiva gaser i polarområden och betydelsen för atmosfären.
Katarina Abrahamsson, professor i 
analytisk och marin kemi, 
telefon: 076–622 9051, e-post [email protected]

Klimatpåverkan på plankton och alger
Angela Wulff studerar hur plankton och alger, som är grunden i den marina näringskedjan, påverkas av klimatförändringar (temperatur, salthalt, koldioxid). I hennes forskning ingår även studier av marina kiselalgers biodiversitet.
Angela Wulff, professor i marinekologi, telefon: 031−786 2628, 076−618 2628, e-post: [email protected]

Klimatpåverkan på fiskar i ishaven
Michael Axelsson har stor erfarenhet av klimatförändringarnas effekter i polarområdena, efter sju expeditioner till Antarktis och tre expeditioner till Grönland. Han studerar bland annat vilka förutsättningar som olika fiskarter har för att klara förändringar i sin miljö och hur de reglerar hjärta och kärl vid förändringar som kan vara naturliga eller inducerade av människan.
Michael Axelsson, professor i zoofysiologi, telefon: 031–786 3689, 073–390 3249, e-post: [email protected]

Klimatförändringar och marina arter
Jonathan Havenhand kan svara på frågor om hur klimatförändringarna påverkar marina arter. 
Jonathan Havenhand, forskare i marin ekologi, telefon: 076–622 9682, e-post: [email protected]

Klimatförändringar i urbana kustområden
Per Knutssons expertis omfattar frågor om klimatrisker, sårbarhet och anpassning till klimatförändringar i urbana kustområden i Sverige och Indien.
Per Knutsson, universitetslektor i humanekologi, telefon: 031–786 4214, e-post: [email protected]

Maten och havet

Antibiotikaanvändning i vattenbruk
Per Knutsson kan svara på frågor om politisk styrning av risker kopplade till användning av antibiotika i vattenbruk i Indien och Östafrika. 
Per Knutsson, universitetslektor i humanekologi, telefon: 031–786 4214, e-post: [email protected]

Konsumentattityder till sjömat
John Armbrechts forskning handlar om konsumentattityder och konsumentupplevelser. Han kan svara på frågor som rör ett konsumentperspektiv på odlad sjömat.
John Armbrecht, forskare i företagsekonomi, telefonnummer: 031–786 5122, e-post: [email protected]

Odling av marina arter
Kristina ”Snuttan” Sundell kan svara på frågor om odling av fisk, skaldjur, alger och annan mat från havet. Hon är föreståndare på Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc.
Kristina ”Snuttan” Sundell, professor i zoofysiologi, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031–786 3671, e-post: [email protected] 

Odling av alger
Henrik Pavia och Gunilla Toth kan svara på frågor om odling av svenska makroalger (tång).
Henrik Pavia, professor i marin ekologi, telefon: 076–622 9685, e-post: [email protected]  
Gunilla Tothuniversitetslektor i marin kemisk ekologi,  telefon 076–622 9614,  e-post: [email protected]  

Odling av mikroalger
Angela Wulff kan svara på frågor om odling av mikroalger och recirkulerande, hållbara odlingssystem. Angela kan även svara på frågor om användande av kiselalger i olika industriella applikationer.
Angela Wulff, professor i marinekologi, telefon: 031−786 2628, 076−618 2628, e-post: [email protected]  

Karl-Johan Nylén
Kommunikatör
Centrum för hav och samhälle
telefon: 031–786 3707, 076–618 37 07
e-post: [email protected]

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *