Connect with us

Marknadsnyheter

EYEONID GROUP AB (publ): Styrelsen föreslår sammanläggning av aktier 1:100 och minskning av aktiekapitalet

Published

on

Styrelsen för Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har beslutat att inom kort kalla till en extra bolagsstämma (“Extrastämman”) för att besluta om ett förslag om att 1) genomföra en sammanläggning av aktier 1:100 (s.k. omvänd split), 2) minska aktiekapitalet, samt 3) med anledning av 1) och 2) besluta om justering av aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Syftet med förslaget är att skapa en, för Bolaget och dess aktieägare, gynnsammare kapitalstruktur för att säkerställa handlingsutrymme för finansiering. Kallelse till Extrastämman är avsedd att publiceras i ett separat pressmeddelande inom kort.  

Bakgrund och motiv

Mot bakgrund av att Bolagets aktie för närvarande handlas kring och under aktiens kvotvärde vilket innebär att bolagets generella möjligheter att säkra nödvändig finansiering är väldigt begränsade. Bolaget genomförde under oktober 2022 en fullt garanterad företrädesemission bestående av units. En (1) unit bestod av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO8. Strukturen var avsedd att innebära att emissionslikvid från företrädesemissionen i tillägg till kapital som TO8 kan tillföra skulle säkerställa Bolagets finansiering av rörelsekapital. Rådande aktiekurs i relation till aktiens kvotvärde skapar begränsningar avseende Bolagets möjlighet till nödvändigt kapitaltillskott via TO8. Styrelsens förslag om ny kapitalstruktur syftar till att öka möjligheterna för styrelsen att säkerställa nödvändig finansiering. Skulle styrelsens förslag godkännas på Extrastämman kommer 1) Bolagets aktiekurs och aktiens kvotvärde att öka linjärt 1:100 genom sammanläggningen av aktier samt 2) aktiens kvotvärde att minska genom minskning av aktiekapitalet. Resultatet av 1) och 2) i kombination innebär att det skapas ett större utrymme mellan Bolagets aktiekurs och aktiens kvotvärde. Detta skulle påverka förutsättningarna positivt för TO8 inom ramen för befintliga villkor, för Bolaget såväl som för innehavare av TO8. Ytterligare information och förtydligande kring TO8 kommuniceras separat i det fall styrelsens förslag bifalls av Extrastämman.

Förslag – Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att sammanläggning av aktier ska ske 1:100, vilket innebär att etthundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. För att uppnå detta föreslås en riktad nyemission (”Utjämningsemissionen”) om 109 nya aktier med emissionskurs om 0,025 SEK, motsvarande kvotvärde, till en befintlig aktieägare, Henrik Sundewall, som via innehav i eget bolag kommer agera utjämnare i genomförandet av sammanläggningen. Denne aktieägare kommer vederlagsfritt att tillhandahålla det antal (1-99 stycken) aktier som krävs för att samtliga aktieägares innehav ska bli jämnt delbart med 100. Emissionsvolymen för Utjämningsemissionen uppgår till 2,725 SEK. Utspädningseffekten är försumbar. Syftet med Utjämningsemissionen är att Bolagets totala antal aktier inför sammanläggningen ska vara jämnt delbart med 100.

Bolagets aktiekapital uppgår före Utjämningsemissionen till 23 950 364,775 SEK fördelat på 958 014 591 aktier med ett kvotvärde om 0,025 SEK. I och med Utjämningsemissionen, förutsatt Extrastämmans godkännande, skulle Bolagets aktiekapital uppgå till 23 950 367,50 SEK fördelat på 958 014 700 aktier med ett kvotvärde om 0,025 SEK.

Därefter sker sammanläggning av samtliga aktieägares innehav 1:100. De aktieägare vars innehav inte är jämnt delbara med 100 kommer att avrundas uppåt till närmsta hundratal med stöd av en befintlig aktieägare, enligt ovan, som agerar utjämnare i transaktionen. Avrundningarna sker vederlagsfritt för befintliga aktieägare. Föreslagen sammanläggning innebär också att bolagets teoretiska aktiekurs påverkas i och med att Bolagets börsvärde fördelar sig på färre antal aktier.

Sammanläggningen kommer, förutsatt Extrastämmans godkännande, inte att påverka Bolagets aktiekapital som fortsatt kommer uppgå till 23 950 367,50 SEK efter Utjämningsemissionen, enligt ovan. Antalet aktier i Bolaget kommer att minska från 958 014 700 aktier till 9 580 147 aktier. Aktiens kvotvärde kommer att öka från 0,025 SEK till 2,50 SEK.

Förslag – Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att i direkt anslutning till sammanläggningen av aktier genomföra en minskning av aktiekapitalet med 12 645 794,04 SEK. Skälet för att minska aktiekapitalet är för förlusttäckning. Föreslagen minskning av aktiekapitalet innebär att Bolagets aktiekapital minskar utan att antalet aktier påverkas. Detta innebär att aktiens kvotvärde minskar.

Genom minskning av aktiekapitalet kommer, förutsatt Extrastämmans godkännande, aktiekapitalet att minska från 23 950 367,50 SEK, (efter Utjämningsemissionen, enligt ovan) till 11 304 573,46 SEK. Antalet aktier påverkas inte av minskningen av aktiekapital och kommer fortsatt uppgå till 9 580 147 aktier efter sammanläggningen, enligt ovan. Aktiens kvotvärde kommer att minska från 2,50 SEK (efter sammanläggningen, enligt ovan) till 1,18 SEK.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB

Telefon: 070-882 68 28

E-post: [email protected]

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 073-545 53 50

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com
 

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-27 kl. 18:45 CET.

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Bellpal Holding AB:s David Ziemsky medverkar i en VD-intervju

Published

on

By

David Ziemsky, VD för Bellpal Holding AB, medverkar i en VD-intervju med Diaz Agency Group, publicerad idag, söndag 29/1 2023.

Video-intervjun kan nås via följande länk:

YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=NMCedJggzSE)

I avsnittet diskuteras bland annat kommersialiseringen av Bellpals mjukvara. Därtill potentialen och innebörden av det nyligen tecknade samarbetsavtalet med Motorola. David Ziemsky beskriver också Bellpals kortsiktiga och långsiktiga övergripande mål.       

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ziemsky, VD, BellPal Holding AB
E-post: dz @bellpal.com
Telefon: +46 70  453 96 25.

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]
www.aktieinvest.se

Om BellPal
BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Josafat Mendes lämnar AIK Fotboll

Published

on

By

AIK Fotboll är överens med den portugisiska klubben SC Braga om en omgående transfer av backen Josafat ”Joe” Mendes. Mendes debuterade 2022 för AIK:s A-lag och det blev sammanlagt 35 tävlingsmatcher, två mål och tre målgivande passningar för honom under debutsäsongen i AIK-tröjan.

– Det känns speciellt att lämna AIK med tanke på att jag har kommit från akademin. Så det är lite blandade känslor med tanke på att jag har fått leva min dröm då jag sedan jag var liten har haft som mål att representera AIK. Men när denna klubb visade ett så stort intresse för mig så vill jag ta chansen. Jag vill tacka alla i klubben, ledare, spelare och supportrar som stöttade mig hela 2022. Jag är tacksam att AIK har trott så mycket på mig och vill avslutningsvis tacka alla inblandade, säger Josafat Mendes.

AIK Fotboll AB har infört en klassificering av spelartransfers baserat på nettoresultatet av fasta ersättningar, exklusive eventuella villkorade framtida rörliga ersättningar, enligt nedanstående skala:

Klass         Från (kSEK) Till (kSEK)
I                          0         2 500
II                  2 500         5 000
III                 5 000       10 000
IV               10 000       20 000
V                20 000       40 000
VI               40 000       70 000

Transfern av Josafat Mendes till SC Braga hamnar i klass IV. Beloppen i skalan avser resultateffekt netto av en spelarförsäljning i enlighet med Uefas definition av resultatmåttet ”Player Trading”, d v s spelförsäljning med avdrag för agentarvoden och andra försäljningskostnader samt avskrivning på spelare.

För en längre faktapresentation av Josafat Mendes, se det bifogade materialet i detta pressmeddelande.

– Joe har haft en snabb utveckling i år och även fått göra landslagsdebut. Intresset har varit stort runt Joe och vi är glada för hans skull att vi kunde finna en lösning som alla parter är nöjda med. Som med alla spelare som lämnar AIK för äventyret nere i Europa så önskar vi ett stort lycka till och hoppas få se dem tillbaka i AIK-tröjan igen, säger Manuel Lindberg, VD/klubbdirektör och tf sportchef.

Denna information är sådan som AIK Fotboll AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2023, kl 11:00 (CET).

För mer information, kontakta:
Manuel Lindberg, VD/klubbdirektör och tf sportchef (herr)
Mobil: 070 – 843 18 91
E-post: [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

De vann årets P3 Guld!

Published

on

By

Ikväll 27 januari 2023 återvände P3 Guld-galan till Partille arena utanför Göteborg för att inför storpublik prisa 2022 års bästa musik. Galan sändes i radio och tv och går även att se och höra i efterhand på SVT Play och i Sveriges Radio Play. Victor Leksell blev återigen musikfestens mest hyllade med två vinster – Guldmicken och Årets låt för Din låt som han gjort tillsammans med Einár. Sammanlagt delades sex priser ut under kvällen. Robyn vann den nya priskategorin P3 Ikon, Årets artist/grupp tilldelades Hooja, Miriam Bryant vann nya priset Årets album för PS jag hatar dig och artisten Gerd vann Framtidens artist.

Victor Leksell, tvåfaldig vinnare. Foto: Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio

Det nya priset P3 Ikon tilldelas en person som har ikonisk status i svenskt musikliv och som med sin musik inspirerar andra artister.

– Tack, vilken ära att få ett så fint pris! Jag har ju hållit på i typ trettio år, och därför känns det här kanske rimligt. Jag är jätteglad för att jag fortfarande skapar och är en del av världens konstnärliga samtal. Vi är många som håller på, jag är en av dem, och om jag har inspirerat någon så är det absolut den största komplimangen. För det är ju det jag själv alltid vill vara, inspirerad. Tack så mycket, säger Robyn, vinnare av P3 Ikon, i en tackfilm på galan.

Årets gala leddes av P3-profilen och musikexperten Tina Mehrafzoon. På scen uppträdde Zara Larsson som premiärspelade den nya låten Can’t tame her. Vinnarna av Årets artist/grupp Hooja tog med sig älg och eld från Norrbotten upp på scen, Cleo åkte bil till hiten Tjejerna, tjejerna, tjejerna och Viagra Boys skapade härligt rock-kaos med multipla upplagor av sångaren Sebastian Murphy. Deportees & Sarah Klang, Loam & Estraden och Olivia Lobato bjöd på stämningsfulla nummer innan Thomas Stenström avslutade galan med låtarna Väntar på en solig dag och hiten Sista sommaren.

Kvällens prisutdelare var Icona Pop, Zara Larsson, Veronica Maggio och Årets album-vinnaren Miriam Bryant. Även skådespelarna Adam Kais och Mustafa Al-Mashhadani samt komikertrion Örjan, Bosse och Mange delade ut priser.

Pressbilder:

Bilder på vinnarna:
https://portal.bildbank.se/p/sverigesradio-p3guld/album-52246
Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio

Bilder på uppträdande artister:
https://portal.bildbank.se/sv/portal/sverigesradio-p3guld/album-52247
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Bilder från röda mattan:
https://portal.bildbank.se/sv/portal/sverigesradio-p3guld/album-52248
Foto: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio

Vinnarna av P3 Guld 2023 är följande:
Guldmicken: Victor Leksell
Framtidens artist: Gerd
Årets artist/grupp: Hooja

Årets album: PS jag hatar dig – Miriam Bryant
Årets låt: Din låt – Victor Leksell & Einár
P3 Ikon: Robyn

Vinnaren av P3 Ikon är framtagen av P3 Gulds jurygrupp. I de övriga fem kategorierna är det P3-publiken som röstat fram vinnarna på egen hand.

P3 Guld 2023 går att lyssna på igen i appen Sveriges Radio Play och se på SVT Play.

Mer info finns att läsa på hemsidan sverigesradio.se/p3guld och på instagramkontot p3sverigesradio.

Presskontakter till vinnarna:
Victor Leksell: [email protected]
Gerd: [email protected]
Hooja: [email protected]
Miriam Bryant: [email protected] 
Robyn:
[email protected]

För vidare information om P3 Guld 2023, vänligen kontakta:
Molly Brunner, pressansvarig /ILES PR
[email protected]
0702 70 70 64

Jonas Westman, redaktionschef för musiken i P3 och P4 och ordförande i P3 Guld-juryn
[email protected]
070-854 88 52

Sveriges Radios presswebb:sverigesradio.se/press

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.