Fallolyckor tre gånger vanligare hos synskadade äldre – onödig kostnad för samhället.

| 4 juli, 2022 | 0 kommentarer

Äldre med synnedsättning drabbas av fallskador ungefär tre gånger så ofta som andra äldre. Det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Synskadades riksförbund.

Den rapport som presenteras idag vittnar om en situation som på flera sätt är alarmerande. Synskadade över 65 år har i regel en sämre hälsa, sämre ekonomi och är mera ensamma och isolerade än andra äldre.

– Situationen är upprörande. Ska man riskera att marginaliseras och bli utstött från samhällets gemenskap på grund av en synskada? Sverige måste kunna möjliggöra ett värdigt liv för äldre med synnedsättning, säger Niklas Mattsson förbundsordförande för Synskadades riksförbund.

Fallolyckor, ekonomisk utsatthet och isolering innebär ett stort lidande för de individer som drabbas. Men i förlängningen medför det även höga kostnader för samhället.

– Detta kan inte fortsätta. En satsning på mer förebyggande arbete och bättre rehabilitering är ett måste för att vända trenden, Säger Niklas Mattsson, ordförande i Synskadades Riksförbund.

Synskadades Riksförbund vill se mer synkompetens i kommunerna och att deras samverkan med regionernas syncentraler stärks.

Synskadades Riksförbund efterlyser också politiska initiativ för en tryggare hemtjänst för äldre med synnedsättning, stärkt rätt till ledsagning för att kunna delta i samhället och rätt till färdtjänst för att blinda och gravt synskadade ska kunna träffa andra och inte bli isolerade.

Läs rapporten på Microsoft Word – Rapport medlemsundersökning SRF 2022_Livsvillkoren för äldre med synnedsättning_wordversion

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade. SRF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering och som präglas av öppenhet och demokrati. Alla medlemmar kan göra sin röst hörd och alla synpunkter är välkomna.

Martin Levanto
Pressekreterare
/ +46 76-539 91 75
[email protected]

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08- 39 90 00, [email protected]
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.