FastOuts företrädesemission fulltecknad

| 6 november, 2017 | 0 kommentarer

må, nov 06, 2017 16:26 CET

FastOut Int AB har avslutat företrädesemission för befintliga aktieägare. Emissionen blev fulltecknad och tillför bolaget drygt 6,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Beslutet om företrädesemissionen togs med stöd av bemyndigandet från den ordinarie årsstämman den 18 maj 2017. Företrädesemissionen godkändes av styrelsen den 9 oktober 2017.

Teckningstiden löpte under perioden 18 oktober till 1 november 2017. Totalt tecknades det aktier för 6 743 672 SEK vilket betyder att emissionen blev fulltecknad till 100%. Övertilldelnings-

optionen kommer därmed inte att utnyttjas.

Motivet till emissionen var att möjliggöra en snabbare expansion i linje med styrelsens strategi.

”Vi tackar våra befintliga och nya aktieägare och är väldigt glada att intresset för FastOut är så stort. Vi är redan igång med viktiga steg för att öka takten och bland annat utveckla den digitala försäljningen, som kommer att öppna för avsevärt bättre möjligheter globalt”, säger Alexander Greidinger, VD för FastOut.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandumet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 7 november 2017. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Aktietorget fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske i slutet av november 2017. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i FastOut Int AB med 481 691 SEK genom emission av 9 633 817 aktier. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 3 371 836 SEK fördelat på 67 436 724 aktier.

Garantikostnader och emissionskostnader inklusive marknadsföring uppgår till omkring 1,0 MSEK.

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande – Thomas Edselius

Tel: 0730-911 211

i[email protected]

www.fastout.com

Om FastOut AB

Drönarbolaget FastOut har som ambition att mappa upp världen med 360° interaktiva drönarvyer och bli världens största IT-plattform som kopplar samman lokala professionella drönarpiloter med kunder. Via den globala självbetjäningsplattformen kan kunder enkelt beställa drönaruppdrag och få tillgång till databasen med 360° drönarvyer som kan skräddarsys efter behov. Den unika IT-plattformen gör det möjligt att bygga effektiva och nyskapande tjänster inom Virtual Reality, digital kommunikation och marknadsföring.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *