Connect with us

Marknadsnyheter

Femårig finansiering från Stenastiftelsen har möjliggjort ökad delaktighet för unga

Published

on

En femårig delfinansiering från Stenastiftelsen av den icke-vinstdrivande organisationen Förebildarna har lett till att fler än 2200 ungdomar har genomgått något av verksamhetens program. I programmen har de fått arbeta genom entreprenöriella metoder och genomfört samhällspositiva projekt i sina lokalområden. För att ytterligare öka ungas delaktighet ska Förebildarna nu fortsätta sin organisatoriska utveckling och etablering.

2016 beviljade Stenastiftelsen en flerårig delfinansiering av organisationen Förebildarna. Finansieringen har möjliggjort utvecklingen av flera utbildningsprogram som främst genomförs i gymnasieskolan som en del av ordinarie kursplan. De senaste fem åren har över 2200 ungdomar mellan 16-25 år genomgått något av Förebildarnas program. De olika programmen stärker ungas delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen genom entreprenöriella metoder och utgår från FN:s globala mål.

“Vi såg ett stort behov av en organisation som arbetar på det sätt vi nu gör, och vi ansåg oss ha möjlighet att tillgodose det behovet. Efterfrågan kom både från elever i gymnasieskolan men även från lärare och rektorer. För att lyckas med en sådan här organisation räcker det dock inte med passion och idéer utan det krävs också välutvecklade och beprövade insatser. Stenastiftelsens stöd har möjliggjort förverkligande, testning och etablering av våra program, och att vi har kunnat bygga upp relationer med flera gymnasieskolor som återkommande genomför dem. Att en så viktig representant för svenskt entreprenörskap tror på just vår organisation gör oss otroligt stolta”,
säger Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna.

De kommande åren planerar Förebildarna en utveckling av de existerande insatserna där organisationens olika delar ska stråla samman i ett upplevelsebaserat utbildningskoncept.Till exempel ska den årliga kampanjen Förebildsjakten omarbetas till att bli ett komplement till de längre utbildningsprogram som organisationen idag erbjuder. Genom att arbeta långsiktigt med ett antal gymnasieskolor runt om i regionen kommer Förebildarna möjliggöra för ännu fler ungdomar att förstå sina egna förmågor och kapacitet och den positiva skillnad de själva kan åstadkomma i samhället.

“Förebildarnas verksamhet öppnar upp elevernas tankar med hjälp av olika metoder så de får komma till tals. Det tänker jag är så viktigt, ja för alla unga vuxna, men framförallt för våra elever här, att deras röst tas tillvara på. Att vi kan stötta deras självförtroende i att våga ta ett steg till, att faktiskt agera. Genom programmet har elevernas handlingskraft, idéer och tankar fått möjlighet att genomföra förändring”, säger Henning Setterberg, f d tvåämneslärare på Burgårdens Gymnasium, nu utvecklingsledare i utbildningssektorn i Stenungssunds kommun.

Utöver stödet från Stenastiftelsen har Förebildarna de senaste åren även mottagit projektfinansiering från Kronprinsessparets Stiftelse och Västra Götalandsregionen, samt mottagit statsbidrag från Skolverket.

”Vi har de senaste fem åren stöttat Förebildarnas verksamhet och med glädje följt utvecklingen av deras utbildningsprogram. Att se andra ungdomar lyckas med sina projekt och initiativ gör att fler unga inser att de själva har möjlighet att driva sina liv i den riktning de vill. Vi önskar dem fortsatt framgång i deras viktiga verksamhet ”, säger Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.

“För att kunna växla upp ytterligare och se till att ännu fler unga blir delaktiga i samhällsutvecklingen söker vi nu partners som vill följa med på resan framåt och möjliggöra vår fortsatta verksamhet. Våra utbildningsprogram är välutvecklade och etablerade, vi har mycket goda relationer med många skolor runt om i regionen och resultaten från våra genomföra insatser visar att det vi gör fungerar”, säger Julia Hult, Verksamhetsledare på Förebildarna.

För mer info, v.v. kontakta:
Julia Hult
Verksamhetsledare, Förebildarna
Mobil: +46 736 40 00 66
[email protected]

Om Förebildarna
Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som genom utbildningar och kampanjer ger förutsättningar för unga individer mellan 16–25 år att påverka sin framtid och samhället i en positiv riktning. Verksamheten drivs med stöd av Stenastiftelsen och delfinansieras av Västra Götalandsregionen www.forebildarna.se

Bild 1: Deltagare i Förebildsprogrammet
Bild 2: Deltagare Generation F, SPRINT-programmet Angeredsgymnasiet

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Globala förhandlingar mot plastföroreningar bidrar till klimatomställningen

Published

on

By

Sent fredag kväll, den 2 december, avslutades det första internationella förhandlingsmötet för ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar i Punta del Este, Uruguay.  

Över 150 länder har samlats för att delta på det första förhandlingsmötet om ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar. Uppmaningen från länderna var tydlig – för att få ett slut på plastföroreningarna behöver vi ett globalt avtal som omfattar hela plastens livscykel. Bland annat diskuterades avtalets övergripande mål och vilka åtaganden avtalet kan komma att omfatta.  

– Utan effektiva åtgärder förutspås den globala plastproduktionen tredubblas till 2060 och stora mängder av plasten hamnar i vår miljö och hav. Att reglera plastföroreningar på global nivå är därför ett viktigt steg som kan bidra till klimatomställningen, samt skydda haven, miljön och den biologiska mångfalden, säger klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Intresset från näringslivet, miljöorganisationer och forskarsamhället var stort. Inför mötet genomfördes också ett endagsmöte med dessa aktörer. Rundabordssamtal hölls för att medlemsländer och aktörer skulle kunna utbyta erfarenheter och lärdomar från varandra.     

Sverige deltog i förhandlingarna som EU-ordförande och har drivit EU:s position och prioriteringar på mötet. Detta var det första av fem planerade förhandlingsmöten. Nästa internationella förhandlingsmöte ska hållas i Frankrike under våren 2023.     

För mer information, kontakta:
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari
Tel. 070-250 59 40

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

A-kassornas system är fortsatt stängda

Published

on

By

A-kassornas system som stängdes under fredagen är fortsatt stängda över helgen. Utredning och analys av den säkerhetsrelaterade incident som upptäcktes tidigare i veckan fortsätter i oförminskat tempo.

– Vi fortsätter arbetet med att utreda och ta reda på incidentens omfattning, vad som har hänt, hur och varför. Stängningen av systemen har gjorts för att i allra största utsträckning minimera risken för konsekvenser och skador på systemen, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Planen är att kunna öppna a-kassornas system igen så fort som möjligt för att bland annat säkerställa kommande utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

ABB slutför överenskommelsen för Kusile-projektet

Published

on

By

  • Överenskommelsen på 327 miljoner USD har tidigare kommunicerats och redovisats i ABB:s finansiella rapport för tredje kvartalet 2022

ABB har nått en slutgiltig överenskommelse med riksåklagaren i Sydafrika, United States Department of Justice, United States Securities and Exchange Commission och Office of the Attorney General of Switzerland kopplat till det gamla Kusile-projektet i Sydafrika som tilldelades 2015. ABB hoppas kunna nå en slutgiltig överenskommelse med tyska myndigheter inom kort.

Överenskommelsen uppgår till 327 miljoner USD. Den har tidigare redovisats i ABB:s finansiella resultat för tredje kvartalet 2022 och inkluderar den förväntade exponeringen i den tyska processen. Motsvarande negativa kassaflödeseffekt förväntas delas upp med cirka tre fjärdedelar under fjärde kvartalet 2022 och resten under första kvartalet 2023.

ABB:s VD Björn Rosengren: ”Vi tar Kusile-ärendet på största allvar. Sedan det uppmärksammades har ABB samarbetat fullt ut med alla myndigheter och lagt ner mycket tid och ansträngning för att förhindra att något liknande händer igen – inklusive lansering av en ny uppförandekod, utbildning av anställda och implementering av ett förbättrat kontrollsystem. Vi har en tydlig nolltolerans för oetiskt beteende inom vårt företag.”

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat
2 december 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.