Femte upplagan av Fortums miljöredovisning ute

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

För femte året i rad publicerar Fortum miljöredovisning  för vattenkraften i Sverige. I 2021 års miljöredovisning får läsaren insyn i Fortums miljöarbete vid våra vattenkraftverk och det strategiska arbetet med omprövningarna av vattenkraften.

-I miljöredovisningen berättar vi om våra åtgärder för biologisk mångfald kring våra vattenkraftverk i bland annat Klarälven och Dalälven. Det handlar till exempel om att gynna lövträd genom att avverka en del barrträd, återskapa ängsmark genom att förbereda marken för slåtter och öka ljusinsläpp genom att ta bort sly vid älvstränderna. Några projekt har pågått under många års tid, exempelvis i området vid Untra kraftverk, Dalälven och några är relativt nystartade som insatserna vid Avesta kraftverk. I miljöredovisningen presenteras också renoveringen av Forshuvud kraftverk där vi använder en ny slags betong  som har lägre klimatpåverkan, säger Sara Sandberg, miljöchef för Fortums svenska vattenkraft.

2021 års miljöredovisning ger en bra översikt över våra miljöprojekt inom vattenkraften i Sverige. I den femte upplagan beskrivs hur vi på Fortum arbetar med den nationella planen för omprövning av vattenkraftens miljövillkor, ett arbete som kommer att pågå under 20 års tid. Ett innovativt projekt som lyfts är den Mammutpump som just nu byggs vid Spjutmo kraftverk. 

-Fortum gjorde sin första upplaga av miljöredovisning 2017. Där vi fick möjligheten att presentera och redovisa Fortums miljöprojekt kring våra älvar och vattenkraftverk. Att varje år kunna redovisa för våra intressenter om våra miljöåtgärden är viktigt för oss då man får möjlighet att följa med i utvecklingen av våra projekt och samarbeten som vi jobbar med kontinuerligt, som bland annat Upplandstiftelsen, säger Maja Nordgren, kommunikationsansvarig för Fortums svenska vattenkraft.

Om Miljöredovisningen 2021
För femte året i rad presenterar Fortum en översikt av vattenkraftens betydelse och miljöåtgärder kopplade till vattenkraft under 2021. Investeringar görs kontinuerligt på de 193 vattenkraftverk som Fortum äger och/eller driver i Sverige, både vad gäller produktionshöjande åtgärder för mer förnybar el och miljöförbättrande åtgärder som minskar den lokala miljöpåverkan.

Vid frågor, vänligen kontakta
Maja Nordgren, kommunikationsansvarig för Fortums svenska vattenkraft, tfn 072-204 66 48
Sara Sandberg, miljöchef, för Fortums vattenkraft, [email protected], tfn 072-237 36 04

Om Fortum och Uniper 
Fortum och Uniper är en europeisk energigrupp som arbetar fokuserat för en framgångsrik omställning till ett fossilfritt samhälle. Med 50 gigawatt kraftproduktion,  import och lagring av gas samt en global energihandel ger det oss möjlighet att förse Europa och andra regioner med stabila leveranser av koldioxidsnål energi. Vi är redan Europas tredje största producent av fossilfri el och vi fokuserar på att växa inom fossilfri el, koldioxidsnål energi och infrastrukturen för morgondagens vätgasekonomi. Till det tar vi fram lösningar som hjälper företag och städer att minska sitt klimatavtryck. Med 20 000 specialister och verksamhet i 40 länder har vi kompetensen, resurserna och närvaron att driva på omställningen till en renare värld. fortum.comuniper.energy

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.