Finansförbundet bidrar till forskning om organisatorisk arbetsmiljö

| 23 februari, 2021 | 0 kommentarer

Finansförbundet har under de senaste åren finansierat forskning på KTH inom området organisatorisk arbetsmiljö. Forskningen belyser ett komplext betraktningssätt på arbetsmiljö: vilka vi är på jobbet, snarare än bara vad vi gör där.

Den sämsta arbetssituationen är den där kraven är för höga och beslutsutrymmet är för lågt. De organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna får ett allt större fokus, men det är inte självklart hur man ska gå tillväga för att bedöma risker eller åtgärda problem.

Lisbeth Rydén, forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, har anlagt ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö och Finansförbundet har finansierat forskningen under ett par år. Rydén belyser hur identiteten på jobbet skapas och hittar på så sätt andra förklaringar till ohälsa på arbetet än de traditionella. Det kan sammanfattas som att vem du är på jobbet spelar roll.

– Modeller som används för att bedöma den psykosociala arbetsmiljön fångar inte tillräckligt väl de problem som finns på arbetsplatser. Det gjorde också att krav och rekommendationer som ställdes på grundval av de traditionella modellerna ibland kändes helt irrelevanta, ibland till och med kontraproduktiva, förklarar Lisbeth Rydén.

När avhandlingen lades fram deltog Töres Theorell som är upphovsmannen bakom krav- och kontrollmodellen, en av de viktigaste traditionella modellerna för att arbeta med organisatorisk arbetsmiljö. Theorell underströk hur viktig den nya forskningen är för att vidareutveckla forskningsfältet och att finna nya arbetsmodeller på området. Forskningen bidrar med fler aspekter och ökad kunskap om organisatorisk arbetsmiljö och ökar medvetandegraden om framtidens arbetsliv.

– Vi behöver en ökad förståelse för olika sorters fenomen som uppstår i det här nya, föränderliga, globala, digitala, mångfacetterade arbetslivet. Ingen modell kan ensam fånga alla de aspekter som finns inbakade i en arbetssituation, säger Lisbeth Rydén.

För Finansförbundet har finansieringen av forskningsprojektet inte bara inneburit nya praktiska redskap i arbetet för förbättrad arbetsmiljö i finansbranschen. Den har även en samhällsviktig roll att spela. Nu arrangerar Finansförbundet ett webbinarium i ämnet.

– Det kan kanske kännas lite främmande eller ovant för ett fackförbund att ta stöd av den akademiska världen, men jag tror att det bidrag som vårt samarbete med KTH har inneburit kommer gagna inte bara finansbranschen, utan också fler sektorer. Något så tydligt som att sättet som arbetet organiseras på, på arbetsplatsen, kan vara lika viktigt för välmåendet som den fysiska arbetsmiljön har inte belysts på det här sättet tidigare. Det gör bidraget viktigt och det vill vi dela med oss av till fler, bland annat genom det här webbinariet, säger Finansförbundets ordförande, Ulrika Boëthius.

Lisbeth Rydéns forskning har dels resulterat i en långsiktigt användbar modell för att bedöma organisatorisk arbetsmiljö, dels åskådliggjort de faktorer som bidrar till en fungerande arbetsmiljö som presenteras djupare den 25 februari. På webbinariet deltar Förutom Finansförbundet och Lisbeth Rydén också flera experter på området. Potentialen av den praktiska tillämpningen av forskningen presenteras och diskuteras. Tid för frågor avslutar webbinariet.

För mer information, vänligen kontakta Finansförbundets pressjour, tel. 08-614 03 01, [email protected] eller Daniel Wallmark, ombudsman på Finansförbundet, [email protected], tel. 08-614 03 44 (inkl. anmälan webbinarium).

Önskar du ett exemplar av boken (avhandlingen)? Kontakta oss så skickar vi den direkt!

Finansförbundets presstjänst
08-614 03 01
[email protected]

Om Finansförbundet
Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen med drygt 32 500 medlemmar, varav 26 000 är yrkesverksamma. Finansförbundet är det självklara valet för alla som arbetar inom finansbranschen, oavsett utbildningsbakgrund och befattning. Finansförbundet är partipolitiskt obundet och är ett av förbunden som ingår i TCO.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *