First Camp Group delårsrapport Q1 2022

| 13 maj, 2022 | 0 kommentarer

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, ökar under första kvartalet 2022 omsättningen med 48% jämfört med motsvarande period 2021, justerat för effekter från förvärv (pro forma).

Första kvartalet 2022 (samma kvartal f.g. år inom parentes)

 • Total intäkt om 59,2 MSEK (26,0)
 • Pro forma intäkter ökade med 48% jämfört med första kvartalet 2021
 • Pro forma Justerad EBITDA uppgick till -52,6 MSEK (-55,5)
 • EBIT uppgick till -75,1 MSEK (-44,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten om 16,5 MSEK (-8,5)
 • Etablering på den norska marknaden genom förvärv av två destinationer med en bedömd årlig omsättning under 2021 om 40 MSEK
 • Förvärv av två nya destinationer i Danmark med en bedömd årlig omsättning under 2021 om 25 MSEK

Väsentliga händelser under det första kvartalet

 • Under februari har First Camp slutfört inkråmsförvärvet av Råbjerg Mile Camping samt rörelseförvärvet av Klim Strand Camping i Danmark
 • Under februari slutförde First Camp rörelseförvärvet av koncernens första camping i Norge, Norsjø Ferieland
 • Under mars slutförde First Camp rörelseförvärvet av Gol Campingsenter i Norge
 • Under februari 2022 har både hemmamarknaderna Sverige och Danmark samt viktiga utländska marknader som Norge kraftigt lättat Covid-19-relaterade restriktioner
 • Ukraina/Ryssland-konflikten bedöms ha mycket begränsad direkt påverkan på First Camp då bolaget inte har några direkta leverantörer i länderna och bolagets leverantörer, så vitt bolaget känner till, inte har kritiska underleverantörer i länderna. Gäster från de berörda länderna utgör inte någon materiell kundgrupp

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Pro-forma logiomsättning under påskhelgen ökade med 28% jämfört med påsken 2021, drivet av att de utländska gästerna i stor utsträckning kom tillbaka

Presentation av rapporten

Det kommer att hållas en digital presentation måndagen den 16 maj klockan 10:30 där Johan Söör, CEO och Göran Meijer, CFO, presenterar rapporten, följt av en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Presentationsbilder och en videolänk till presentationen kommer att finnas tillgängligt på https://corporate.firstcamp.se/investerare från tidpunkten för presentationen.

Denna information är sådan som First Camp Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022 kl 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Meijer
CFO
[email protected]
+46 (0)707 18 05 75

Johan Söör
CEO 
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.