First Venture substansvärde 31 augusti 2022

| 9 september, 2022 | 0 kommentarer

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 augusti 2022 till 7,44 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 31,4 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-aug 2022 uppgår till -29,0 %. First North All-share Index avkastade -44,1 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 31 augusti 2022

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

 

 

 

 

 

Humble Group

Hälsa

57 792 068

1,54

20,7%

Sprint Bioscience

Hälsa

12 572 019

0,34

4,5%

Alelion

Hållbarhet

7 283 654

0,19

2,6%

Lyckegård

Hållbarhet

7 114 834

0,19

2,5%

Kiliaro

Teknologi

3 797 243

0,10

1,4%

Copperstone

Hållbarhet

2 109 000

0,06

0,8%

Spherio

Hållbarhet

848 000

0,02

0,3%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

15 054 289

0,40

5,4%

 

 

106 571 107

2,84

38,2%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Verduro

Hälsa

18 440 000

0,49

6,6%

Mendi Innovation

Hälsa

16 649 873

0,44

6,0%

CombiQ

Teknologi

16 238 100

0,43

5,8%

Speedment

Teknologi

9 860 774

0,26

3,5%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

3,1%

Zigrid

Hållbarhet

10 598 140

0,28

3,8%

Tribonex

Hållbarhet

8 050 800

0,21

2,9%

Digital Diabetes Analytics

Hälsa

6 741 500

0,18

2,4%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

1,8%

Knodd

Hälsa

4 998 850

0,13

1,8%

Mindforce Game Lab

Hälsa

3 599 876

0,10

1,3%

 

 

108 847 356

2,90

39,0%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

2 060 957

0,05

0,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

217 479 420

5,80

77,9%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder**

61 551 003

1,64

22,1%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

279 030 423

7,44

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 13,33 kr/aktie, Sprint Bioscience 2,57 kr/aktie, Alelion 0,50 kr/aktie, Kiliaro 1,16 kr/aktie, Spherio 0,40 kr/aktie

Lyckegård 3,82 kr/aktie, Copperstone 1,14 kr/aktie

 

 

 

**Varav ca 44,4 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: [email protected]

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.