Fler ska kombinera forskning och undervisning i högskolan med arbete i näringslivet eller välfärden

| 24 maj, 2022 | 0 kommentarer

Kontakter mellan högskolan och andra sektorer främjar kvalitet, men i dag kan det vara svårt för forskare och lärare att röra sig mellan högskolan och det omgivande samhället. Därför tillsätter Regeringskansliet nu en utredare som ska biträda Utbildningsdepartementet med att se över eventuella hinder för att kombinera arbete som forskare och lärare på ett lärosäte med ett arbete utanför högskolan.

I den forsknings- och innovationspolitiska propositionen lyfte regeringen fram mobilitet mellan högskolan och det omgivande samhället som en kvalitetsaspekt som kan främja mer dynamiska forskningsmiljöer, ökad spridning av forskning, förbättrad professionsförankring i utbildningen och stärkt kompetensförsörjning.

När högskolans forskare och lärare är verksamma vid företag, organisationer eller offentlig sektor ger de viktiga bidrag till dessa verksamheters kollektiva utveckling. På motsvarande sätt berikas högskolans forskning och utbildning av att ta del av andra verksamheters dilemman och av att frågeställningar utgår från en verksamhets behov. För individen kan mobilitet bidra till utveckling och meritering.

I dag varierar mobiliteten stort mellan olika områden och sektorer samt mellan kategorier av anställda. Det kan bero på att forskningsfält och professioner har olika traditioner och att behoven skiljer sig åt, men det kan också bero på att det finns praktiska hinder eller hinder i regelverken.

– Regeringen anser att det måste bli enklare att kombinera forskning och undervisning inom högskolan med ett arbete i näringslivet eller välfärden. För att nå dit behövs mer kunskap om hur det ser ut i olika professioner och vad dessa kan lära av varandra. Vi behöver också se över vilka hinder som finns i dag och hur dessa kan åtgärdas, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Utredaren ska bland annat identifiera fungerande modeller och eventuella hinder för mobilitet, inklusive s.k. förenade anställningar. I uppdraget ingår också att analysera likheter och skillnader mellan olika områden och professioner samt ge förslag på åtgärder för att komma till rätta med identifierade hinder för mobilitet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 23 december 2022.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.