Flera utvecklingsområden identifierade vid RSI-inspektioner

| 22 februari, 2021 | 0 kommentarer

Responsible Shipping Initiative, RSI, är ett branschöverskridande samarbete som ska främja ansvarsfulla transporter till sjöss. Nu har flera utvecklingsområden identifierats utifrån RSI:s första inspektionsrapporter.

– Förutsättningarna för fartyg i Östersjön och Nordsjön måste utvärderas kontinuerligt. RSI utför därför inspektioner som kommer att vara viktiga för att förbättra standarden ombord på fartygen tillsammans med våra leverantörer och partners, säger Niklas Sundén, på Stockholm Exergi AB, som ingår i RSI tillsammans med BillerudKorsnäs, EFO, Lantmännen, SSAB och Södra.

Områden med utvecklingspotential
Inspektionerna inleddes under januari 2020, men fick senare skjutas upp till september på grund av coronapandemin. Baserat på de inspektioner som genomfördes under året, har följande områden identifierats som viktiga att följa upp och arbeta med under 2021.

1. Reseplanering
Det har konstaterats att reseplaneringen inte är i enlighet med branschens rekommendationer och riktlinjer. Det kan exempelvis gälla avsaknad av parallellindex eller att reseplanering helt saknas. Även flera fall där en icke-godkänd ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) används för reseplanering och navigering observerades.

2. Vilotid
Ett krav är att vilotid för all personal ombord redovisas och att vilotiden uppfyller MLC- eller STCW-kraven. Indikationer finns att några av de inspekterade fartygen har en utmaning att uppfylla dessa krav.

3. Maskinutrymmens skick och ordning
Vid inspektionerna har exempel hittats på dålig ordning i maskinrum, tillfälliga reparationer och farliga material och vätskor som inte förvarats på ett korrekt sätt.

4. Alkoholpolicy, rutiner och utrustning för testning
De flesta av rederierna har en alkoholpolicy, men i vissa fall är den otillräcklig eller otydlig. Uppgifter saknas även om genomförda kontroller av besättningen – trots att det i många fall finns testutrustning ombord.

Fler inspektioner under 2021
Resultatet från inspektionerna under 2020 visar vikten av att följa upp och arbeta med ansvarsfull sjöfart när det gäller arbetsförhållanden, miljö och hälsa och säkerhet.

– Som stora transportaktörer har vi en skyldighet att se till att transporter sker ansvarsfullt. Vi är mycket glada över att detta partnerskap nu är inlett och hoppas att vårt arbete kommer ge resultat både på kort och lång sikt. Under 2021 hoppas vi genomföra fler inspektioner för att få ännu större underlag att basera vårt fortsatta arbete på, säger Anders Ripström, inköpschef för logistik och transport i Södra.

Mer information om RSI finns på http://responsibleshippinginitiative.org.

Vid frågor, kontakta gärna: 
Sebastian Tamm, Logistics Manager på EFO
Tel: +46 8-24 90 58
 

Responsible Shipping Initiative, RSI är en icke vinstdrivande förening med syftet att främja en ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön. Målet är att tillsammans med redare bidra till bättre anställningsvillkor, arbetsmiljö och säkerhet ombord på bulkfraktfartyg och att minska miljöpåverkan från båtarna. Föreningen bildades 2019 och består idag av BillerudKorsnäs, EFO, Lantmännen, SSAB, Stockholm Exergi och Södra.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *