Fokus på intäkter speglas i Frejas tillväxtsiffror för Q2

| 7 juli, 2022 | 0 kommentarer

Freja eID Group AB (publ) meddelar att tillväxten under det andra kvartalet 2022 fortsatte, för 8:e kvartalet i rad, för de nyckeltal som bedöms vara de viktigaste indikatorerna för tjänsten Freja eID:s utveckling. Det skifte mot att under 2022 fokusera på intäkter, som tidigare kommunicerats, visar sig i andra kvartalets siffror.

Nedan beskrivs utvecklingen för respektive nyckeltal för tjänsten Freja eID under det andra kvartalet 2022, det vill säga mellan den 1 april och 30 juni. Siffror inom parentes avser motsvarande period 2021. För nyckeltal och intäkter för den samlade verksamheten i Freja eID Group AB ber vi att få hänvisa till den kvartalsrapport som publiceras den 11 augusti 2022.

– Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per den 30 juni 2022 till 6,1 (2,9) MSEK vilket motsvarar en ökning med 111% jämfört med samma period föregående år. ARR ökade med 33% jämfört med 31 mars 2022.

– Nettoomsättningen hänförlig till tjänsten Freja eID uppgick under andra kvartalet till 1,7 (0,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 126% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 23% under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2022.

– Antalet avtal uppgick den 30 juni 2022 till 484 (325) st, vilket motsvarar en ökning med 49% jämfört med 30 juni 2021 och en ökning med 14% från den 31 mars 2022.

– Antal registrerade användare uppgick den 30 juni 2022 till 668 000 (209 000) st, vilket är en ökning med 220% jämfört med 30 juni 2021 och en ökning med 15% från den 31 mars 2022.

– Antalet interaktioner – som mäter hur användare interagerar med Frejas olika funktioner – uppgick under andra kvartalet till 2,1 (0,6) miljoner, vilket är en ökning med 241% jämfört med samma period föregående år. Antalet interaktioner ökade med 10% under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2022.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:

”Vi har gång på gång visat att vi kan leverera när vi sätter fokus på ett specifikt område. Förra året var fokus på användare och vi gick från ett okänt varumärke med 100 000 användare till att idag ha 668 000 Freja-användare. I år är fokus på intjäning och alla nyckeltal som mäter denna utveckling – ARR, avtal och nettoomsättning – visar stora ökningar under det andra kvartalet, precis som det gjorde under årets första kvartal. Den oroliga omvärld vi ser idag har visat sig driva efterfrågan för Freja och under kvartalet har vi sett att efterfrågan ökat ytterligare.”

Denna information är sådan information som Freja eID Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2022 kl. 13.00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: [email protected]

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till [email protected]. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.