Förändrad valberedning i Actic Group

| 17 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 17, 2017 16:50 CET

Med anledning av en ny ägarstruktur i Actic Group har beslut fattats om att förändra valberedningens sammansättning. Tidigare huvudägarens,

Actic International S.â.r.l, representant Erik Ingemarsson lämnar och ersätts av Anders Algotsson som är utsedd av AFA Försäkring.

Valberedningen består därefter av följande ledamöter:

• Stefan Charette, ordförande, utsedd av Athanase Industrial Partner

• Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur Fonder

• Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden

• Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkring

• Erik Lautmann, styrelseordförande i Actic Group

Vidare kommer Göran Carlson verka som adjungerad.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018, som hålls 15 maj, och på
www.acticgroup.com
.

Aktieägare som vill lämna förslag kan kontakta valberedningen på bolagets adress eller e-post: [email protected] För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast 31 januari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, [email protected], 070-824 40 88

Informationen ovan är sådan som Actic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl.16:50.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 169 anläggningar med drygt 215 000 medlemmar i fem länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 750 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2016 om 802 miljoner kronor. Koncernen leds av CEO Christer Zaar.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *