Förändringar i koncernledningen och ytterligare minskning av omkostnader i Rizzo Group

| 9 september, 2022 | 0 kommentarer

I vår strävan att skapa förutsättningar för långsiktig lönsamhet och överlevnad – ökar vi takten med att minska omkostnaderna i koncernen. Den 1 september avyttrades totalt 10 butiker och ytterligare 6 butiker säljs den 1 oktober. Det medför en kostnadsbesparing på drygt 40 MSEK enligt tidigare lämnad information.

Förändringen i butiksantal medför även att en fortsatt reducering av omkostnader kan göras i koncernens overhead. Tillsammans med tidigare gjorda förändringar kommer koncernen att ha minskat sin omkostnadsmassa med över 200 MSEK de senaste åren.

Vi startar med att göra förändringar i vår koncernledning och som gäller from idag den 9 september.

  • Helena Morland, idag marknadschef – utökar sitt ansvar med  Inköp och logistik.
  • Jonas Stille, idag ansvarig för affärsutveckling och etablering – får ett övergripande ansvar för Online, IT och etableringsfrågor.
  • Annika Velander, tf CFO.
  • Maria Ryott, fortsätter som HR-chef.
  • Lars Fins, VD – övertar ansvaret även för försäljning och drift av bolagets butiker.

(Patrik Johansson, idag ansvarig för försäljningen lämnar sitt uppdrag som konsult)

Besparingsprogrammet startas upp idag och genomförs under hösten.  Vi fortsätter att göra vårt bästa för att anpassa oss till det tuffa marknadsläget som råder till följd av de omvärldsfaktorer som vi själva inte kan påverka.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, CEO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 9 september 2022 kl.12:00 CEST.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 86 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 237 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
[email protected]

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.