Företagens skatteadministration tynger allt mer

| 14 september, 2021 | 0 kommentarer

Med ett år kvar till valet och ett uteblivet januariavtal så växer osäkerheten om skattepolitikens framtida utformning. I PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern så är resultaten däremot tydliga – många företag brottas med en växande hantering av skatter. Undersökningen visar även att företagen vill återse den skattepolitik som bedrevs under alliansåren, samt  att stödet ökar för grön skatteväxling och regionala skatter. 

Den skatteadministrativa bördan blir tyvärr allt tyngre för många bolag. 32 procent anger att de lägger mer tid på skattehantering nu än för fem år sedan, samtidigt som bara åtta procent menar att tidsåtgången har minskat.
– Undersökningen ger tydliga signaler om att det finns ett förenklingsbehov när det gäller skattehantering. Den uteblivna skattereformen måste nu ersättas genom ett strukturerat helhetsgrepp på svenska företags skattesituation, menar Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med inriktning mot mindre och medelstora företag på PwC. 

Stödet ökar för grön skatteväxling
Undersökningen visar även att andelen bolag som förespråkar en grön skatteväxling har ökat till 77 procent från förra årets notering på 68 procent. Bara drygt var femte respondent tycker att den gröna skatteväxlingen är fel väg att gå.
– Klimatfrågorna hamnar allt mer i fokus för näringslivet. Det här är en utveckling som vi även ser inom vår verksamhet där skatt som hållbarhetsfråga växer i betydelse. Det finns en förväntan om att företagen ser på skatt som en del av ett samhällsansvar och inte enbart som en kostnad, säger Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsföretag. 

Regionala skatter som framtida alternativ till skatteutjämning
Frågan om skatteutjämning är ständigt aktuell och en viktig del av diskussionen om utformningen av framtidens samhälle och förutsättningarna för en levande landsbygd.
– Regionala skatter kan vara en viktig pusselbit för skapa tillväxtmöjligheter och inflyttning i fler delar av Sverige. Här visar resultaten att närmare hälften av bolagen nu förespråkar varierade regionala skatter på företagande, säger Ulrika Lundh Eriksson.Det är dock stora skillnader mellan olika bolag i undersökningen, för samtidigt som 53 procent av de mindre och medelstora bolagen välkomnar en sådan förändring, så är det bara 28 procent av de stora bolagen som har samma åsikt.

Tjänstepensionen och personaloptioner kan lösa kompetensbrister
Idag brottas många bolag med kompetensutmaningar och det här en utveckling som riskerar att bli allt mer alarmerande. Enligt företagen i undersökningen kan personaloptioner och utvecklade pensionslösningar vara viktiga delar för en framtida kompetenslösning.
– 4 av 10 mindre eller medelstora bolag skulle överväga att införa ett incitamentsprogram för medarbetarna om regelverket för personaloptioner förändrades. Med stor sannolikhet är det förenklingar som efterfrågas, eftersom nuvarande regelsystem många gånger uppfattas som komplicerat och resurskrävande, menar Oscar Warglo och fortsätter;
– Det är även intressant att pension alltmer ses som ett lockbete för att dra till sig kompetens, där 13 procent av de mindre eller medelstora bolagen planerar för höjd tjänstepension redan under de närmaste tre åren.

Företagen vill tillbaka till Alliansens skattepolitik
Undersökningen visar även att den forna Alliansens skattepolitik står högt i kurs och föredras av 42 procent av de svarande. Endast fyra procent uppger att den nuvarande regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet är bäst när det gäller skattefrågor. Ett tänkbart konservativt block med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna attraherar inte heller fler än 9 procent av bolagen när det gäller skattepolitiken.

Andra intressanta resultat från undersökningen är bland annat:

  • Fler bolag vill se sänkt inkomstskatt på arbete
    Företagen fortsätter att lyfta sänkta arbetsgivaravgifter som den viktigaste enskilda åtgärden inom skatteområdet. Samtidigt klättrar inkomstskatter på listan över skatter som bör prioriteras att sänka – från 19 procent förra året till 30 procent i år.

  • Fastighetsskatten oroar
    Undersökningen har även tittat närmare på vilka skatter som företagarna oroas mest över när det gäller införande eller återinförande. Fastighetsskatten är fortsatt  den skatt som ses som mest negativ och som anges av 44 procent av bolagen, vilket är i nivå med förra årets undersökning. 
  • De mindre och medelstora bolagen vill utveckla 3:12-reglerna
    Resultaten visar att framförallt mindre och medelstora bolag vill se förändringar av regelverket  i en riktning som gynnar Sveriges företagare. I första hand är det sänkt skattesats vid utdelning och kapitalvinst som bolagen vill se förändringar kring.

Om PwC:s undersökning Skattebarometern 2021
Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter. 325 bolag har medverkat, fördelat på 100 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap eller med en omsättning på minst en miljard SEK, samt 225 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50-500 miljoner SEK. Intervjuerna ägde rum via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under våren 2021. 

För mer information
Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med inriktning mot mindre och medelstora företag, PwC Sverige
[email protected]
070-929 14 17Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsföretag, PwC Sverige
[email protected]
070-929 32 40

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 900 medarbetare runt om i hela landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 35 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 284 000 medarbetare i 155 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för våra kunder.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *