Företrädesemission i Redsense Medicals tidigare dotterbolag Odinwell övertecknad

| 8 juni, 2021 | 0 kommentarer

Redsense Medical AB:s (”Redsense”) tidigare dotterbolag Odinwell AB (”Odinwell”) har under maj-juni genomfört en företrädesemission, som övertecknades av befintliga aktieägare och allmänheten. Odinwell tillförs genom företrädesemissionen cirka 30 MSEK före emissionskostnader, kapital som ska finansiera accelererad teknik- och produktutveckling fram till och med marknadsintroduktion innan slutet av 2023. Odinwells aktie kommer att noteras på Spotlight Stock Market onsdagen den 9 juni 2021.

Odinwell fick under 2020 ett aktieägartillskott från Redsense (dåvarande moderbolag) på cirka 30 MSEK. I syfte att fram till produktlansering innan slutet av 2023 ytterligare accelerera teknologi- och produktutveckling, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet, genomförde Odinwell under maj-juni en företrädesemission om cirka 30 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market. Företrädesemissionen tecknades till totalt 122 procent med och utan stöd av teckningsrätter.

”Utfallet i företrädesemissionen visar på det stora intresset för vår sårvårdsteknologi, och vi är särskilt tacksamma för att våra befintliga aktieägare tecknat i så pass stor utsträckning och gett oss fortsatt förtroende i detta viktiga skede i Odinwells historia,” säger Klas Arildsson, VD Odinwell. ”Vi arbetar intensivt med att utveckla sårvårdsplattformen, och ser att den har potential att bidra till ett paradigmskifte inom sårvård, med betydande förbättringar för patienter som lider av till exempel svårläkta sår, men också i form av optimering och besparingar inom sjukvården och för samhället i stort.”

Odinwell befinner sig i teknologiutvecklingsfas och kommer under de kommande två åren utveckla sårvårdsplattformen inför planerad lansering i kunds produkt innan slutet av 2023. Plattformen har enligt Odinwell en tydlig konkurrensfördel i att den enkelt kan integreras i befintliga plåster och förband; därmed kan också större sårvårdsbolag enkelt tillföra teknologin i sina egna industriella produktionslinjer utan väsentliga anpassningar.

Odinwells aktie kommer att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är den 9 juni 2021. Aktien handlas under ticker ”ODIN”, med ISIN-kod SE0015809967.

Handel med betald tecknad aktie (BTA) i Odinwell äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 9 juni 2021 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2021. BTA handlas under ticker ”ODIN BTA”, med ISIN-kod SE0015987920.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer
VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 10 60 30
E-post: [email protected]
Hemsida: www.redsensemedical.com

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *