FOREX Banks bokslutskommuniké 2020

| 23 februari, 2021 | 0 kommentarer

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:
Bokslutskommuniké januari-december 2020           

FOREX Banks resevalutaverksamhet har påverkats kraftigt i hela Norden av konsekvenserna av coronapandemin. Under året har statliga stöd till följd av pandemin haft en positiv påverkan på resultatet om 105 mkr.

Fjärde kvartalet 2020 (Fjärde kvartalet 2019)
Rörelseresultatet minskade till -48 (7) mkr  
Återföring av periodiseringsfonder uppgår till 96 (30) mkr
Resultat efter skatt ökade till 54 (27) mkr
Rörelseintäkterna minskade till 177 (279) mkr
Räntenettot uppgick till 55 (57) mkr
Kreditförlusterna ökade till -28 (-24) mkr 
I december tecknades ett avtal om avyttring av en inkassoportfölj med överlåtelse i februari 2021
Avtal med ICA Banken om överlåtelse av in- och utlåningsportföljerna ingicks i december, med beräknad överlåtelse under andra kvartalet 2021

Januari-december 2020 (Januari-december 2019)
Rörelseresultatet minskade till -231 (96) mkr
Resultat efter skatt minskade till -115 (96) mkr
Rörelseintäkterna minskade till 681 (1 235) mkr
Räntenettot ökade till 232 (217) mkr 
Räntabilitet på eget kapital minskade till -9,0 (7,3) procent  
Kreditförlusterna ökade till -135 (-89) mkr 
Totala kapitalrelationen uppgick till 18,1 (19,4) procent 
LCR uppgick till 1 286 (895) procent 
Inlåningen från allmänheten uppgick till 8 764 (8 819) mkr 
Utlåningen till allmänheten uppgick till 6 574 (6 777) mkr 

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/om/finansiell-information

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Bo Lagergren, vd, [email protected], +46 70 512 21 50
Tom Friberg, Kommunikationschef, [email protected], +46 70 201 30 00

Familjeägda FOREX Bank AB (publ) är sedan starten 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. 2003 erhöll FOREX Bank sin banklicens och utökade kunderbjudandet med användarvänliga och enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt bank-, betal- och kreditkort. FOREX Bank finns på 85 centralt belägna platser i hela Norden, på www.forex.se och 0771-22 22 21.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *