Förhöjd dödlighet vid hjärtstopp hos patienter med covid-19

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

Dödligheten vid plötsligt hjärtstopp är högre hos personer med covid-19, visar en ny studie. Kvinnor med covid-19 som drabbades av plötsligt hjärtstopp när de var inlagda på sjukhus hade nio gånger så hög dödlighet. Studien är genomförd med stöd från Hjärt-Lungfonden.

– Vi hoppas att våra resultat kan bidra till att öka medvetenheten bland allmänheten, vårdgivare och beslutsfattare avseende komplikationerna av covid-19. Detta skulle kunna förbättra vården och mobilisera resurser för högriskpatienter, säger Araz Rawshani, registerhållare Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret, forskare vid Göteborgs universitet. 

Under studieperioden inträffade totalt 1 946 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus och av dessa hade 10 procent av patienterna covid-19. Personer med covid-19 hade en 3,4 gånger högre risk att dö av hjärtstoppet jämfört med de utan covid-19. Av de 1 080 fall av plötsligt hjärtstopp som inträffade på sjukhus hade 16 procent av patienterna covid-19. Där var dödligheten 2,3 gånger högre bland patienter med covid-19.

– Vi hoppas att de här resultaten ska bidra till att fler liv kan räddas. Den här studien är ett direkt resultat av de akutanslag som Hjärt-Lungfonden tilldelade forskning på covid-19 med koppling till hjärt- och lungsjukdom redan våren 2020, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Den högsta dödligheten noterades för kvinnor med covid-19 som drabbades av hjärtstopp på sjukhus. Dessa hade 9 gånger högre dödlighet än kvinnor innan pandemin och 7 gånger högre dödlighet än kvinnor som inte var infekterade med covid-19 under pandemin.

Enligt statistik från Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret inträffar årligen 6 000 fall av hjärtstopp utanför sjukhus och av dessa överlever cirka 600 personer. Motsvarande siffror för hjärtstopp på sjukhus är 2 500 hjärtstopp och 900 överlever bland dessa. 

Studien är genomförd av forskare vid Göteborgs universitet och Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret och har erhållit finansiellt stöd från Hjärt-Lungfonden.

– Vi är oerhört glada för Hjärt-Lungfondens snabba reagerande under pandemin, vilket gjorde att vi kunde erhålla finansiering till detta projekt, avslutar Araz Rawshani.

För mer information, kontakta gärna:

Araz Rawshani, registerhållare, Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret, forskare Göteborgs Universitet, Mobiltelefon: 0768762685, email: araz.rawshani@gu.se

Daniel Edelsvärd-Wallerman, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 35, [email protected]

 

Fakta om forskningsstudien

Artikelns titel: Cardiac Arrest in COVID-19: Characteristics and Outcomes of in- and out-of-hospital cardiac arrest – A report from the Swedish Registry for Cardiopulmonary Resuscitation   

Namn på tidskrift där artikeln publiceras: European Heart Journal

Datum för publiceringen: 2021-02-05

Länk till till publiceringen i European Heart Journal:  https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehaa1067  

Studiens population (och ålder, kön): Studiepopulation innefattar patienter som rapporterats till svenska hjärtlungräddningsregistret från 1 januari 2020 till 20 juli 2020. 1946 patienter med hjärtstopp utanför sjukhus (OHCA: out-of-hospital cardiac arrest) och 1080 patienter med hjärtstopp på sjukhus (IHCA: in-hospital cardiac arrest). Studiepopulationen indelades i en pre-pandemisk grupp (innan 16 mars 2020) och en pandemigrupp (16 mars och senare). Information om COVID-19 inkluderas i registret from 1 april 2020. From 2 april stratifierades pandemigruppen i 3 subgrupper; pågående infektion, ingen infektion, okänd. Gruppen definierad som pågående infektion inkluderade bekräftade fall, liksom misstänkta eller nyligen infekterade fall med COVID-19. Medelåldern för studiepopulationen med OHCAs var 69.6 år för pandemigruppen och 70.8 år i pre-pandemigruppen. Motsvarande siffror för IHCAs var 67.8 år respektive 70.8 år. Antal kvinnor med OHCAs var 33.1 % och 37.2 % för IHCAs.

Typ av studie: Registerbaserad observationsstudie

 

Fakta om plötsligt hjärtstopp 2019 Källa: Hjärt-Lungfonden

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se/leva Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927.www.hjart-lungfonden.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *