Försäljning av fondinnehav ökar Eastnines tillväxtmöjligheter

| 10 januari, 2022 | 0 kommentarer

Eastnine erhåller minst bokfört värde om 24,4 MEUR i samband med East Capitals försäljning av samtliga fastigheter ingående i East Capital Baltic Property Fund II. Eastnines kapital ska investeras i direktägda fastigheter.

Eastnine ägde, den sista september 2021, 42 procent av East Capital Baltic Property Fund II (fonden) till ett värde om 24,4 MEUR. Eastnines fondinnehav är obelånat. Fonden innehöll fram till december 2021 fyra fastigheter i Tallinn. En fastighet, inriktad mot butiker och nöjen, avyttrades i slutet av december, varvid Eastnine erhöll 5,3 MEUR genom inlösen av fondaktier. För övriga tre fastigheter, varav två logistikfastigheter och en kontorsfastighet, har avtal avseende försäljning tecknats, dock krävs godkännande av den estländska konkurrensmyndigheten innan affären kan slutföras. Processen beräknas ta cirka en månad. Fondens utbetalning till Eastnine, från den delen av försäljningen, väntas erhållas under första kvartalet 2022.

”Vi är mycket glada att fonden avyttrat sina innehav över bokfört värde. Detta bekräftar det starka intresse vi ser för bra fastigheter i Baltikum. Likviden kommer att användas till Eastnines fortsatta tillväxtresa mot ett fastighetsvärde på 700 MEUR vid slutet av 2023”, säger Kestutis Sasnauskas, vd Eastnine.

Eastnines fastighetsvärde uppgick i slutet av september till 416 MEUR. Därefter har Eastnine förvärvat och tillträtt en fastighet till ett värde om 40 MEUR.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700
Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

Besök www.eastnine.com

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 416 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 343 MEUR per 30 september 2021. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen i Baltikum. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *