Försäljning av P-MAX-fartyget Stena Paris

| 5 juli, 2022 | 0 kommentarer

Concordia Maritime har ingått kontrakt avseende försäljning av produkttankfartyget Stena Paris (65,000 dwt, byggt 2005). Köparen är baserad i Grekland och leverans beräknas ske under slutet av juli månad.

Försäljningen väntas medföra en positiv likviditetseffekt om ca 5 MUSD. I enlighet med ingånget bankavtal kommer överskottet att användas till accelererad amortering på lån och därigenom stärka bolaget på längre sikt. Tillgångsvärdena för tankfartyg har stigit under våren i takt med den positiva fraktmarknaden. Köpeskillingen ligger betydligt över de marknadsvärderingar som gjordes vid halvårsskiftet.  

”Försäljningen av Stena Paris görs primärt för att ta tillvara på de höjda fartygsvärderingarna och förbättra bolagets finansiella ställning, men därutöver finns även en åldersfaktor. I en stark andrahandsmarknad för moget kvalitetstonnage passar vi nu därför på att avyttra vårt äldsta fartyg”, säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.    

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2022 15:45 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt                                                                
VD, Concordia Maritime AB                            
0704-855 188  
[email protected]

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1887. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.