Försämrad landsriskklass för Bahrain och Oman

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

EKN nedgraderar landriskklassificeringen för Bahrain och Oman från 5 till 6.
–    Ett lägre oljepris har sedan 2014 slagit hårt mot Bahrain och Omans oljeberoende ekonomier. Nedstängningar och ytterligare oljeprisfall under pandemin har förvärrat situationen med stora budget- och bytesbalansunderskott och växande skuldsättning, vilket motiverar nedgraderingen, säger Victor Carstenius, landriskanalytiker på EKN. 

Bahrains valutareserv motsvarar nu endast två månaders importbehov och landets oljefond är förhållandevis liten. Oman har ännu förhållandevis stora externa tillgångar i form av oljefond och valutareserver men landets skulder överstiger likväl tillgångarna.

–    Den offentliga åtstramning som skett i länderna är inte tillräcklig. Bahrains och Omans statsskulder kommer fortsätta växa, säger Victor Carstenius. 

 

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där landriskklassen anges från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

För mer information och bilder kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig, tel: + 46 70 753 92 46, mail: [email protected]

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *