Forskning om jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa ska kartläggas

| 29 oktober, 2020 | 0 kommentarer

Psykisk ohälsa i form av bland annat ångest och depressioner är i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken för både kvinnor och män. Dock finns det stora skillnader mellan kvinnor och män i sjukfrånvaro och kvinnor uppger i betydligt större utsträckning än män att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. Jämställdhetsmyndigheten får därför i uppdrag att sammanställa befintlig forskning och kunskap om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa.

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att kartlägga nordisk forskning om samband mellan obetalt arbete, familjeliv och sjukfrånvaro med psykiatrisk diagnos. Myndigheten ska vidare genomföra en förstudie om relationen mellan ojämställdhet i arbetslivet och kvinnors psykiska ohälsa. Studien ska fokusera på kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet. Jämställd hälsa är ett av regeringens sex delmål i jämställdhetsarbetet, vilket jämställdhetsmyndigheten följer upp under 2020. 

Jämställdhetsmyndigheten får 1 miljon kronor för att genomföra uppdraget. Myndigheten ska inhämta synpunkter från Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 19 februari 2021. 
 

Josefin Sasse
Tf Pressekreterare hos
Åsa Lindhagen
073-0779469 
j[email protected]

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *