Förslag om inrättande av ett nationellt professionsprogram

| 30 juni, 2022 | 0 kommentarer

Regeringen föreslår en lagstiftning som innebär att det i skolväsendet ska finnas ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Programmet ska skapa en nationell struktur för kompetensutveckling som ska säkerställa ett strukturerat utbud av kompetensutveckling av hög kvalitet under rektorers, lärares och förskollärares hela yrkesliv.

– Ska Sverige åter få ett av världens bästa och mest jämlika skolsystem så behöver lärare och skolledare få rätt förutsättningar vid alla skolor i hela landet. Skickliga förskollärare, lärare och rektorer med rätt förutsättningar är det absolut viktigaste för att barn och elever ska lära sig mycket och kunskapsresultaten fortsätta uppåt. Nu inför vi det som lärarnas fackliga organisationer länge har efterfrågat, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom. 

Regeringen vill skapa ett sammanhållet system för kompetensutveckling som är professionsstärkande och som utvecklar kompetensen hos rektorer, lärare och förskollärare under hela yrkeslivet. Syftet är att skolan och förskolan ska stärkas, Sverige ska få fler lärare och förskollärare och förutsättningar ska kunna skapas för högre kunskapsresultat hos eleverna.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen nu därför en lagstiftning som innebär att det i skolväsendet ska finnas ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Professionsprogrammet kan även bidra till att motverka konsekvenserna av skolsegregationen. 

Professionsprogrammet ska även bestå av ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. Det nationella meriteringssystemet innebär en möjlighet att ansöka om en viss meriteringsnivå. Om vissa angivna villkor är uppfyllda av läraren eller förskolläraren beslutar Skolverket om meriteringsnivå. Utöver det första steget in i professionen, legitimation, ska det finnas olika meriteringsnivåer, varav en ska förutsätta en examen på forskarnivå.

Lagförslagen om ett professionsprogram föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Bakgrund

Regeringen har redan tidigare tagit steg i processen mot ett professionsprogram. Medel har stegvis avsatts för alla delar av professionsprogrammet och tillsammans uppgår dessa medel till 234,5 miljoner kronor från 2023 och framåt.

Skolverket har på uppdrag av regeringen påbörjat arbetet med att ta fram innehåll i en nationell struktur för kompetensutveckling. Regeringen har även i Skolverkets instruktion angett att det inom myndigheten ska finnas ett råd för professioner i skolväsendet med företrädare för lärare, förskollärare och rektorer, huvudmän samt universitet och högskolor och som bland annat ska bistå Skolverket i arbetet med att utveckla innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling

Regeringen har också tagit initiativ till vissa professionsstärkande insatser, bland annat en rekryteringsutbildning för blivande rektorer och en mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod.

Kontakt

Vidar J Lindgren, pressekreterare hos Lina Axelsson Kihlblom, 073-840 33 12

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.