Förslag till styrelse för Phase Holographic Imaging PHI AB

| 10 oktober, 2019 | 0 kommentarer

Inför årsstämman i Phase Holographic Imaging AB den 15 oktober föreslås omval av Maria Morin, Linda Neckmar, Johan Hyllner, Leland Foster, Mats Lundwall samt Jan Richardsson som ordinarie styrelseledamöter. Ann Christine Egelberg föreslås som styrelsesuppleant. 

Styrelsen presenteras mer ingående här i Bolagets års­redo­visning för 2018/19.

Vidare förslås att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden, ett (1) prisbasbelopp till ledamot samt ett halvt (1/2) prisbasbelopp till styrelsesuppleant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carolina Silvandersson

E-mail: [email protected]
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder PHI idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *