Fortsatt hög medlemsnöjdhet i a-kassorna

| 4 februari, 2021 | 0 kommentarer

Sju av tio ersättningstagare är nöjda eller mycket nöjda med sin a-kassa. Det visar en undersökning som genomförts av Kantar Sifo. Medlemsnöjdheten i a-kassorna är oförändrad och på samma höga nivå som i föregående mätning 2018.

– Trycket på a-kassorna har varit extremt högt 2020, genom coronapandemin och den ökade oro på arbetsmarknaden och snabbt stigande arbetslöshet som den har framkallat. Väntetiderna för utbetalning av ersättning har hos ett fåtal a-kassor till exempel blivit alltför långa. Ändå behåller a-kassorna sammanvägt det höga värdet från NKI-undersökningen 2018. Det är mycket positivt och visar att systemet med arbetslöshetsförsäkringen fungerar, kommenterar Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

I 2020 års undersökning är det totala sammanvägda NKI-värdet 70, det vill säga exakt samma värde som i mätningen 2018. Bland yngre ersättningstagare, 16-25 år, har nöjdheten till och med tydligt ökat (+3).

Utbetalning av ersättning sker i tid. I undersökningen har också ställts frågor om handläggningstiden. 85 procent upplever att utbetalning har skett på utlovad tid.

Den första NKI-undersökningen för a-kassorna gjordes 2008. Mätningen genomförs sedan 2016 som en webbaserad enkät bland personer som fått ersättning från sin a-kassa under det senaste året.

I 2020 års undersökning har 7 393 personer besvarat enkäten. Av dessa är sju procent nya medlemmar som för första gången har fått ersättning från a-kassan.

För mer information, v. v. kontakta:

Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Presskontakt: Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *