Fortsatt stark utveckling 2020

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

För helåret 2020 ökar Knowit både omsättning och resultat med en något bättre marginal, trots den påverkan covid-19 har haft på hela samhället och på Knowit. EBITA-resultatet ökade med 4,9 procent till 335,0 (319,2) MSEK och nettoomsättningen ökade till 3 379,1 (3 335,1) MSEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 SEK per aktie.

Alla Knowits tre affärsområden har utvecklats bra under året. Solutions har haft ett starkt år, Experience har visat på hög effektivitet med gott utfall och Insight har arbetat sig tillbaka till en positiv utveckling. Förvärvet av Creuna i det fjärde kvartalet stärker Knowits position på marknaden ytterligare.

– Det är sjunde året i rad som vi gör ett bättre resultat än året innan. Vi har visat att vi har förmåga att snabbt ställa om verksamheten och upprätthålla kundleveranser på distans, säger Per Wallentin, vd och koncernchef.

Solutions hade i det fjärde kvartalet en högre omsättning och resultat än i motsvarande kvartal föregående år. Den svenska verksamheten har haft en särskilt god tillväxt med ökat resultat och marginal.

Knowit Experience har, framför allt under det fjärde kvartalet, ökat omsättning, resultat och marginal. Integrationen av Creuna har haft ett högt tempo och flera synergier har redan kunnat räknas hem.

– Creuna har redan nu tillfört affärsnytta i form av gemensamma affärer och nya samarbeten, säger Per Wallentin.

– I vårt minsta affärsområde Insight har vi en fortsatt positiv utveckling. I det fjärde kvartalet var omsättningen på samma nivå som föregående år och både resultat och marginal ökade väsentligt. Satsningen på specialistområden, och särskilt inom säkerhet, bidrog starkt till vändningen, säger Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för fjärde kvartalet hänvisas till bokslutskommunikén som bifogas detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Marie Björklund, CFO, 070-144 98 02, eller [email protected]

Per Wallentin, CEO, 073 0746860, eller [email protected]

Christina Johansson, Kommunikationschef, 070-542 1734 eller [email protected]

Om Knowit

Knowit AB publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 600 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *