Förtydligande: FundedByMe AB (publ) genomför riktad emission till strategiska delägare

| 28 september, 2020 | 0 kommentarer

I samråd med NGM önskar FundedByMe göra ett förtydligande avseende närståendetransaktioner i den riktade emissionen som meddelades till marknaden den 28 september. I teckningsförbindelserna ingår bland andra förbindelse från Skyddsprodukter i Sverige AB, Tor Bonnier och Gustaf Rentzhog som alla är större ägare i bolaget. Skyddsprodukter i Sverige AB har en närstående relation till styrelseledamot Haqvin Svensson. Resterande investerare skall ej ses som närstående eller har ej betydande inflytande över bolaget.

Denna information är sådan information som FundedByMe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2020.
 

För ytterligare information kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: [email protected]

Om FundedByMe
 FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. Bolaget driver en egenutvecklad crowdfunding plattform, i nuvarande stund den främsta inom EU. Equity crowdfunding är en ny och växande metod där diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden kan erhålla kapital och där nya delägare investerar och engagerar sig i bolagen. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com och Laika Consulting, en av Sveriges främsta kommunikationsbyråer inom finansiell kommunikation. Laika arbetar även med Investor Relations samt driver även Investerarbrevet.se. FundedByMe är även majoritetsägande i Feminvest och även i samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Bolagets aktier kan handlas under kortnamnet FBM A samt FBM B.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *