Förtydligande – Hedera Group har ingått villkorat avtal om att förvärva aktiemajoritet i Liv ihop

| 3 december, 2021 | 0 kommentarer

Hedera Group AB har tidigare idag lämnat pressmeddelande om förvärv av sammanlagt 4 657 050 aktier motsvarande 53,6 % av röster och kapital i Liv ihop AB (publ). Av pressmeddelandet framgick att avtalet är villkorat av slutförande av en uppgörelse med vissa fordringsägare. Hedera Group AB vill härmed förtydliga vad denna uppgörelse innebär.

  • Liv ihop AB ska nå en överenskommelse om nedsättning av rekonstruktionsbolagens skulder till Skatteverket för huvudsakligen coronanståndsbelopp.
  • Liv ihop AB ska nå en uppgörelse med befintlig bank vad gäller refinansiering.
  • Om dessa villkor ej uppfylls kommer köpet ej att fullföljas av Hedera Group AB.

Informationen är sådan som Hedera Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-03 18:20 CET.

VD – Johan Sandström:
Mobil 073 333 03 42
[email protected]

CFO – Per J Levin:
Mobil 072 584 44 39
[email protected]

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.
Mangold Fondkommission
Telefon: 08-5030 15 50
E-post: [email protected]
 

Länken i vården

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, AddUs Care, Assistanspoolen och Livsanda Care AB erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.