Fredrik Reinfeldt ny ordförande i Drivkraft Sverige

| 4 maj, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen för Drivkraft Sverige, branschorganisationen för petroleum- och biodrivmedelsindustrin, kommer att utse Fredrik Reinfeldt att ta över posten som ordförande vid stämman den 27 maj 2021. Industrin står inför några av vår tids största utmaningar och möjligheter. Fredriks erfarenhet och ledarskap inom både svensk och global politik kommer att bidra till att skapa förutsättningar för branschens omställning.

– Det viktigaste steget för att nå ett hållbart samhälle som ligger framför Sverige är omställningen av drivmedel och mobilitet. Det måste genomföras med stor beslutsamhet, kunskap och baserat på kommersiellt gångbara lösningar. Jag ser fram emot att arbeta för att förverkliga allt det, säger Fredrik Reinfeldt.

Drivkraft Sverige organiserar branschens viktigaste aktörer som leder omställningen till ett hållbart samhälle genom kommersiella och innovativa lösningar inom mobilitetsområdet. I februari 2020 presenterade branschen en Färdplan för Klimatneutral Konkurrenskraft, där man pekar på industrins åtaganden och betydelse för hela samhällets möjlighet att uppnå våra klimatmål, och redovisar politiska förslag och förutsättningar som krävs för en effektiv implementering.

I samband med stämman i Drivkraft Sverige avgår Ewa Björling som styrelsens ordförande. Ewa har framgångsrikt lett styrelsens arbete under fyra år, och den strategiska omdaning av organisationen som branschens aktörer efterfrågat.

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD, mobil: 070-667 06 03, [email protected]

 

Sofie Quant, Kommunikationschef, mobil:070-667 30 19, [email protected]

 

Drivkraft Sverige är en branschorganisation för medlemsföretag som erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Branschen arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige.

Läs mer på www.drivkraftsverige.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *