Connect with us

Marknadsnyheter

Fyra kommuner gick samman – upphandlade Evondos läkemedelsrobotar

Published

on

När Köping skulle upphandla läkemedelsrobotar inkluderade man även de närliggande kommunerna Arboga, Kungsör och Surahammar. Nu är robotarna igång i tre av kommunerna och såväl patienter som anhöriga och vårdpersonal tycker att det känns bra.
– Ja, vi är väldigt nöjda. Det vi ser nu är att anhöriga och patienter börjat efterfråga robotarna – de inser värdet av att kunna vara självständiga, trots kognitiv svikt, säger Annasarah Pavasson, förvaltningschef i Köping.

Köping kommun har haft ett projekt tillsammans med Evondos sedan 2020, då tio robotar testades ute hos patienter.

– Vi använder alltmer välfärdsteknik och digitala tjänster i vår verksamhet, vilket bidrar till att vårdpersonalen istället kan ägna sig åt det mer omvårdnadsnära arbetet. Att införa läkemedelsrobotar var ett självklart val då de sparar tid, underlättar bemanningsplaneringen och ökar patientens självständighet, säger Annasarah Pavasson. 

Det gick bra för Köping att implementera läkemedelsrobotarna, trots den pågående pandemin. Annasarah Pavasson menar att en viktig framgångsfaktor var att projektledarna för införandet bestod av en sjuksköterska inom hemsjukvården samt en arbetsterapeut.

– Det är mycket värdefullt i implementeringsfasen att projektledarna har en naturlig tillhörighet i teamet kring patienten och en nära kontakt med både patienter och medarbetare, säger Annasarah Pavasson.

Redan nu har kommunen sett många fördelar med robotarna. Annasarah Pavasson beskriver att robotarna sparar tid för vårdpersonalen och möjliggör att andra insatser i brukarens hem kan planeras in på andra tider under dagen. Därigenom undviks pucklarna och det blir lättare att bemanna verksamheten. Ytterligare en positiv effekt är att personalen inte behöver ha någon medicindelegering. 

– Viktigt att poängtera är också att robotarna förflyttar fokus från vårdgivaren till patienten. Med robotarna anpassar sig vårdgivaren efter patienten och inte tvärt om. Det är en viktig faktor i en personcentrerad vård och omsorg, säger Annasarah Pavasson.

Just nu har Köping 20 robotar ute, men fler är på gång. Projektledarna har varit ute i flera sammanhang och visat hur läkemedelsrobotarna fungerar, vilket har skapat ett sug och en efterfrågan direkt från brukare och patienter. Även anhöriga ser att en robot kan vara en bra lösning för deras närstående.

– Det är fantastiskt roligt när vi får frågan istället för att vi ska motivera patienter att prova en robot, säger Annasarah Pavasson.

Kent Öbrink är regional säljchef på Evondos och är väldigt glad över att Evondos vann upphandlingen i de fyra kommunerna.

– Tack vare det kan vi arbeta mer långsiktigt med kommunerna. Vi alla har en gemensam strävan att få ut fler robotar till vårdtagare och öka deras självständighet, säger han.

Annasarah Pavasson är nöjd över kontakten med Evondos och tycker att supporten har fungerat väldigt väl.

– Supporten har varit helt suverän på alla sätt! De är lätta att få kontakt och är mycket måna om att vi är nöjda som kunder, säger hon.

För mer information eller intervjuer, kontakta: 
Clarence Jacobson, VD, Evondos AB
[email protected]
+46 70 225 5138

Om Evondos
Evondos erbjuder tjänster för patientsäker läkemedelshantering i hemsjukvården. Med hjälp av en läkemedelsrobot i hemmet möjliggörs ett självständigare liv för patienten samtidigt som denne får hjälp att ta medicinen i rätt tid och i rätt dos. Evondos grundades i Finland och har dotterbolag i Sverige, Norge och Danmark. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.