GET Group AB (publ) offentliggör ny strategi

| 1 juli, 2022 | 0 kommentarer

Den nyvalda styrelsen för GET Group AB (publ) (”GET Group” eller ”Bolaget”) har slutfört sin strategiska översyn. Baserat på sin solida balansräkning med geotermiska tillgångar värda 400 miljoner kronor lanserar GET Group en aktiv M&A-strategi för geoenergibolag i Norden, med avsikt att åternotera bolaget 2023

Bakgrund med geotermiska tillgångar värda 400 miljoner kronor i balansräkningen

GET Groups strategi är att dra fördel av sin reviderade solida balansräkning med geotermiska tillgångar värda 400 miljoner kronor från december 2021. Bolaget vill använda sin balansräkning för att förvärva flera små- till medelstora företag och konsolidera den fragmenterade geotermiska industrin.

Geoenergibranschen
Geoenergidelen av geotermisk industri är en mångmiljardindustri i Norden, mogen men fragmenterad och redo för konsolidering. GET Group strävar efter att förvärva en portfölj av små- till medelstora geoenergiföretag i Norden för att uppnå skalfördelar. Bolaget har som mål att under 2023 omnotera den företagsgrupp som ska förvärvas på Svenska Börsen.

Win-win-strategi
Konsolideringen inom geoenergisektorn kommer att göra det möjligt för bolaget att uppnå stordriftsfördelar som varje portföljbolag inte kan uppnå på en fristående basis. Nuvarande ägare av små- till medelstora geoenergibolag förväntas uppnå en väsentligt högre värdering som aktieägare i en omnoterad koncern än om deras bolag sålts individuellt på den privata marknaden. Därför anser GET Group att detta är en win-win-strategi för både ägare av privatägda geoenergibolag och nuvarande GET Group aktieägare, där GET Group kommer att förvärva redan lönsamma företag som genom skalfördelar blir ännu mer lönsamma i en större strömlinjeformad koncernstruktur.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
GET Group är i ett framskridet stadium av att engagera ett nordiskt värdepappersföretag för att aktivt identifiera och förvärva en attraktiv portfölj av geoenergiföretag i Norden. GET Group kommer att förvärva den portföljen kontant eller genom att emittera ut nya aktier och därefter notera de emitterade aktierna på Svenska Börsen. Som en del av den nya strategin planerar GET Group att ta in ett mindre kontantbelopp i en företrädesemission till sina befintliga aktieägare under Q3-2022.

Omprofilering av geoenergiaktiviteterna i GET Group till GET Energy
Som en del av strategiförändringen att förvärva geoenergibolag har GET Group beslutat att konsolidera sin geotermiska verksamhet under varumärket GET. Som en direkt konsekvens kommer Rock Energy att upphöra att existera som ett geotermiskt varumärke i koncernen. Framtida geotermiska aktiviteter kommer därför att falla under koncernens varumärke GET Energy.

Nyhetsflöde
Bolaget förväntar sig ett aktivt nyhetsflöde under andra halvåret 2022 och kommer att fortsätta uppdatera sina investerare via Cision och sin webbplats getgroup.se.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2022 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Ole Dalan, VD

Tel: +47 930 62 638

E-post: [email protected]

www.getgroup.se

Om GET Group

GET Group är ett geoenergiföretag. Vi skapar det mest övertygande börsnoterade geoenergiföretaget i Norden genom vårt engagemang för hållbar energiproduktion.

GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg

www.getgroup.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.