GPX Medical erhåller patent i Kina vilket öppnar upp möjligheter för lungövervakning av fler patientgrupper

| 12 juli, 2021 | 0 kommentarer

GPX Medical AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett nytt patent i Kina för en uppfinning. Den här uppfinningen kan möjliggöra mätning på fler patientgrupper än för tidigt födda genom att ljuskällan positioneras inuti kroppen vid mätning av gas i lungorna.

”Eftersom vi kommer att verka på en mycket stor och växande marknad är vår ambition att skydda vår teknologi i kommande medicintekniska produkter på ett genomtänkt sätt. Patentet innebär ett viktigt steg i den ambitionen och är av stor strategisk betydelse för bolaget då det skyddar en väsentlig del av bolagets teknik. Men vad som kanske är ännu mer avgörande är att uppfinningen möjliggör kontinuerlig lungövervakning på flera patientgrupper utöver för tidigt födda barn, såsom större barn och eventuellt även vuxna,” säger Hanna Sjöström, VD för GPX Medical.

Bolaget har även pågående patentansökningar under behandling för uppfinningen i Europa och USA.

 

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som GPX Medical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2021 kl. 08:30 CET.

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *