Hållbart flyg i fokus i Almedalen 5 juli

| 22 juni, 2022 | 0 kommentarer

Aerospace Almedalen är samlingspunkten för alla flyg- och rymdintresserade. Tisdagen den 5 juli bjuder branschen in till ett brett program från morgon till kväll. Ni kommer att möta representanter från regering och riksdag, svenska myndigheter, flygplatser, intresseorganisationer och industri.

Årets Aerospace Almedalen har tema hållbarhet och återstart. På agendan står diskussioner om flyg- och rymdbranschens långsiktiga förutsättningar och vi belyser hur Sverige bygger ett starkt luftförsvar, i dag och i framtiden.

Aerospace Almedalen är arenan som bjuder in till kunskapsutbyte och framtidsblick. Här samlas de centrala svenska aktörerna inom flyg och rymd och ger sina infallsvinklar på branschens viktigaste frågor just nu.

Aerospace Almedalen hittar du på Strandvägen 4, vid Wisby Strands veranda.

Läs mer på www.aerospacealmedalen.se

För mer information, kontakta LFVs presstjänst, 011-19 20 50.

 

PROGRAM 5 juli 2022

08:30 – 09:00

Ett väl fungerande nätverk av små och medelstora företag är grunden för ett hållbart Sverige

Ett näringsliv med många differentierade små och medelstora företag är en förutsättning för en långsiktig samhällsutveckling. Flyg- och rymdbranschen är högteknologisk med höga kvalitetskrav där partnerskap tar lång tid att bygga. Hur kan rätt förutsättningar skapas så att fler etablerar sig?

Medverkande:
Fredrik Olofsson, VD Aerospace Cluster Sweden

TurnTime Technologies

Ann-Kristin Adolfsson, Strategichef Saab Aeronautics

Robert Hell, Ansvarig för samhällskontakter GKN Aerospace

Arr. Aerospace Cluster Sweden

 

09:00 – 09:40
Morgondagens flyg är hållbart och tillgängligt

Vad vill regeringen med flyget? Hur ska man hantera målkonflikter mellan mobilitet, tillgänglighet och klimat?

Anförande och samtal med representant från Regeringen.

 

09:50 – 10:30

Hur går det egentligen med flygets omställning?

Flyget är en viktig del av transportsystemet och har stor betydelse för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft, men också för att tillgodose samhällets behov av resor och transporter. Men resor och transporter har ett pris i form av en belastning på miljön och klimatet. Denna påverkan måste minska.

Debatt/panelsamtal

Arr. Swedavia

 

10:40 – 11:20

Väljer vi flyget av klimatskäl i framtiden?

Flygets omställning är inget nytt. Sedan den första flygningen har, efter flygsäkerhet, energieffektivisering varit ledande vid utveckling av nya flygplan. Men för att flyget ska bli det hållbara transportslag som det kan bli behöver även flygplatserna ställa om. Vad har gjorts och vad återstår?

Medverkande:

Peter Larsson, VD Svenska Regionala Flygplatser
Mari Torstensson, projektansvarig Svenska Regionala Flygplatser
Roger Ekström, ordförande Linköpings Hockeyklubb
Anna Råhnängen, VD Trollhättan Vänersborg Flygplats
Ronny Lindberg, VD Kalmar Öland Airport

Niclas Gustavsson, Vice President, Saab Digital Air Traffic Solutions

Arr. Svenska Regionala Flygplatser

 

11:30 – 12:10

Luftrumsutveckling i en digitaliserad värld

Hur kan digital teknik och ett modernare luftrum möta flygbranschens behov av minskad miljöpåverkan och ökad kostnadseffektivitet?

Medverkande:
Niclas Wiklander, Enhetschef LFV
Anette Näs, Projektledare Swedavia

Arr. LFV

 

12:20 – 12:50

Fossilfritt inrikesflyg 2030 – vilka bränslen flyger vi på då?

Fossilfritt Sverige har 22 deltagande branscher och flyget är en av dem. Vi vill vara fossilfria 2030 inom inrikesflyget. Hur ska det gå till? Är det biojet eller elektrobränsle som ska lösa flygets klimatutmaning?

Medverkande:

Maria Fiskerud, Hållbarhetschef, BRA
Ann-Sofi Hörlin, Hållbarhetschef SAS
Per Sundell, Affärsutvecklare, Vattenfall

Anders Haaker, Chefredaktör Bioenergitidningen

Fredrik Granberg, Projektledare LTU TreePower

Arr. Svenskt flyg

 

14:00 – 14:40

Hur bygger vi ett starkt svenskt försvar?

Hur bygger vi ett starkare luftförsvar för att på ett ännu mera effektivt sätt avskräcka en potentiell fiende att kränka och anfalla svenskt territorium. Vilka förmågor har vi idag och vad behöver vi i framtiden för att värna vår säkerhet och demokrati?

Medverkande:

Carl-Johan Edström, Flygvapenchef

Arr. Försvarsmakten

 

14:50 – 15:30

På vilket sätt kan Sveriges flygsystem bidra till att försvara vår demokrati?

Hotbilden mot Sverige har ökat. Sveriges flygsystem med nuvarande och framtida förmågor bidrar till att försvara Sverige. Förmågorna ska avskräcka en potentiell fiende från att anfalla och om det trots det händer ska systemet på kraftfullt och effektivt sätt försvåra för en angripare.

Medverkande:

Ellen Molin, Vice President and Deputy Head of Business Area Aeronautics, Saab

Arr. Saab

 

15:40 – 16:20

Är vätgassamhället lösningen för flygets klimatomställning?

Vätgassamhället utifrån perspektiven hållbarhet, resiliens, värdekedjor och vad det skulle innebära för flygets möjligheter att nå målet att bli klimatneutralt till 2050?

Medverkande:

Rémy Kolessar, stf GD Energimyndigheten

Anders Lundell, Processledare Mid Sweden Hydrogen Valley

Tomas Grönstedt, Professor Chalmers

Robert Hell, Ansvarig för samhällskontakter GKN Aerospace

Arr. GKN Aerospace

 

16:30 – 17:10

Hur tar Sverige tillvara på rymdens möjligheter?

Rymden blir allt viktigare, för samhället, för klimatet och för vår säkerhet. Sverige är en framstående rymdnation. Hur utnyttjar vi detta på bästa sätt för framtiden?

Medverkande:

Stefan Gardefjord, Ordförande SAI och VD SSC

Anna Rathsman, Generaldirektör Rymdstyrelsen

Linus Sköld, Riksdagsledamot Socialdemokraterna

Fredrik Christensson, Riksdagsledamot Centerpartiet

Pål Jonsson, Riksdagsledamot Moderaterna

Gunnar Karlsson, Ledamot Krigsvetenskapsakademien och SSC styrelse

Arr. Swedish Aerospace Industries, SAI

 

17:20 – 18:00

Politiken och flygets roll i samhället

Flyget är i fokus för flera viktiga samhällsfrågor och därmed också för politiken. Klimatutmaningar ska ställas mot behovet av mobilitet och transporter. Hur tacklar politiken dessa frågor?

Medverkande:

Teres Lindberg, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Maria Stockhaus, Riksdagsledamot, Moderaterna

Anders Åkesson, Riksdagsledamot, Centerpartiet

Helena Gellerman Riksdagsledamot, Liberalerna

Arr. Aerospace Almedalen

 

Moderator under dagen är Karin Klingenstierna

 

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.